Autor: © PhDr. Ondrej Németh, PhD.                                Bratislava 2016

Blok textu: Recenzenti: 	Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
  		 	Doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.
Časť „Diagnózy“ bola prekonzultovaná s oftalmológom Doc. MUDr. Mariánom Potockým, PhD.
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno reprodukovať bez súhlasu 
autora a vydavateľa.
ISBN: 978-80-89726-84-4