Kalendár akcií

Prebiehajúce vzdelávanie

Od: 24.2.2014
Do: 14.3.2014
Mesto: Žilina, Trenčín, Prešov, Nitra, Trnava
Miesto: CPPPaP

Organizátor: Mgr. Martina Slovíková
Kontaktná osoba: vzdelavanie@vudpap-projekt.sk
Hostia: odborní zamestnanci CPPPaP a vybraných CŠPP - psychológovia

viac

Druhé stretnutie Expertného tímu pre činnosť výchovných poradcov v Leviciach

Od: 3.2.2014 - 08.00 - 16.30
Mesto: Levice
Miesto: Projektové centrum pre činnosť VP

Organizátor: Alžbeta Dianovská