Kalendár akcií

Medzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození"

Od: 15.12.2016
Mesto: Bratislava
Miesto: Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v SR, Odborárske námestie 4, miestnosť: veľká zasadačka

Organizátor: VÚDPaP v spolupráci s Úradom komisára pre deti, Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej psychiatrie DFNsP v Bratislave a so Spoločnosťou pre trestné právo a kriminológie


Workshop: "Prevencia násilného extrémizmu"

Od: 2.12.2016 - 10.00 - 14.30
Mesto: Bratislava
Miesto: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, sála ODEON, I. poschodie

Organizátor: VÚDPaP