Kontakty na zamestnancov

Vedúci zamestnanci

Meno Funkcia Telefón E-mail Adresa pracoviska
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľka VÚDPaP  (+421 2) 4342 0973 janette.motlova@vudpap.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105 
Mgr.Marcela Glasová Vedúca kancelárie riaditeľky (+421 2) 4342 0973 marcela.glasova@vudpap.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
Jana Blažeková    Sekretariát (+421 2) 4342 0973 jana.blazekova@vudpap.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
PhDr. Darina Lepeňová     darina.lepenova@vudpap-projekt.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
Mgr.Paulína Nekorancová, PhD. Odborná projektová zamestnankyňa   paulina.nekorancova@vudpap-projekt.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
        Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
PhDr. Štefan Matula, PhD. Gestor Aktivity 1.1   stefan.matula@vudpap-projekt.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
PhDr. Alena Kopányiová, PhD. Gestor Aktivity 1.2   alena.kopanyiova@vudpap.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105
PhDr. Eva Smiková, PhD. Gestor Aktivity 1.3   eva.smikova@vudpap-projekt.sk Cyprichova 42,
Bratislava, 83105


Manažéri projektových centier

Meno Mesto Kraj Telefón E-mail Adresa
PaedDr. Dana Zigmund Perašínova, PhD. Trenčín TN   dana.zigmund@cpppaptn.sk Kukučínova 473, Trenčín, 911 01
Mgr. Dušan Grúň Žilina ZA   akronym100@gmail.com Predmestská 1613, Žilina, 010 01
Mgr. Mária Pauličková Nitra NR   riaditel@cpppap.sk Jozefa Vuruma č.2, Nitra, 949 01
PhDr. Viera Hybenová Prešov PO   verka.hybenova@gmail.com Levočská 7, Prešov, 080 01
PhDr. Mária Horváthová Košice KE   horvathova@kpppke.eu Karpatská 8, Košice, 040 01
Mgr. Ivica Osvaldová Trnava TT   ivica.kuracinova@gmail.com M.Sch. Trnavského 2, Trnava, 917 01
PhDr. Ľubomír Tichý Banská Bystrica BB   cpppapbb@svsbb.sk  Mládežnícka 34, Banská Bystrica, 974 01

PaedDr. Tatiana Majerníková
Projektové centrum pre špeciálnych pedagógov

Košice KE   tatianamaj@gmail.com Bocatiova 1, 04001 Košice

Mgr. Alžbeta Dianovská
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Levice NR  

pclevice@vudpap-projekt.sk

Pri Podlužianke 6, Levice, 934 03

 

 

Kontakty na zamestnancov VÚDPaP spravujúcich digitálnu aplikačnú platfomu KomposyT


MenoE-mail


   
Mgr. Martina Slovíková (MD) martina.slovikova@vudpap-projekt.sk 
Mgr. Hedvika Lipovská (MD) hedvika.lipovska@vudpap-projekt.sk
Paulína Nekorancová, PhD. paulina.nekorancova@vudpap-projekt.sk
   
Mgr. Jozefína Fusek-Švingálová  jozefina.svingalova@vudpap-projekt.sk 

 

Zmena údajov (používateľ, kontakt a pod.) a prístup do digitálnej aplikačnej platformy KomposyT - informácie tu.