Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia, autora medzinárodne oceňovaných digitálnych hier s názvom Pinf hry.

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia, autora medzinárodne oceňovaných digitálnych hier s názvom Pinf hry. Päť rokov ním vyvíjané Pinf hry sú určené deťom s mentálnym postihnutím, ako napríklad autizmus, detská mozgová obrna, či mentálna retardácia. Hry sú dostupné pre operačné systémy Android, iOS a Windows bezplatne.

Predmetom stretnutia bolo rokovanie o vzájomnej  spolupráci  autora spomínaných hier s VÚDPaP, o praktickom využívaní Pinf hier v SR, o sprístupnení Pinf hier cez portál Komposyt.sk,  prioritne pre deti s mentálnym postihnutím, ale aj pre  širokú odbornú a laickú verejnosť. Ďalším bodom stretnutia boli otázky odbornej a metodickej podpory Pinf hier zo strany psychológov a špeciálnych pedagógov.

Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe spolupráce a spropagovania Pinf hier v SR, ako aj na možnostiach ďalšieho rozširovania obsahu hier, za účelom pomoci deťom s mentálnym postihom.

Zverejnené dňa: 17. 2. 2017

späť na zoznam