Konferencia "Karierové poradenství ve školní praxi"

Konferencia

Odborní zamestnanci VÚDPaP sa 14. júna 2017 v Brne zúčastnili na konferencii Kariérové poradenství ve školní praxi, ktorú organizovalo Centrum vzdělávání všem.

Odborní zamestnanci VÚDPaP sa 14. júna 2017 v Brne zúčastnili na konferencii Kariérové poradenství ve školní praxi, ktorú organizovalo Centrum vzdělávání všem.

 

Okrem účasti na odborných podujatiach a workshopoch počas konferencie mal VÚDPaP zriadený stánok ako súčasť Burzy materiálov, podkladov, zdrojov informácií a príležitostí, ktoré môžu využiť poradcovia (nie len) v školách. Zástupcovia VÚDPaP prezentovali výstupy Národného projektu “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT v oblasti kariérového poradenstva. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a o konkrétne poradenské metodiky, ktoré môžu využiť pri práci so študentami/klientami. Vyskúšali si rôzne on-line testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok.

 

Získané informácie boli prospešné pre získanie náhľadu do oblasti kariérového poradenstva v ČR a pri plánovaní ďalšieho rozvoja digitálnej aplikačnej platformy KomposyT.

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

späť na zoznam