Memorandum o spolupráci VÚDPaP a ZKPRK

Memorandum o spolupráci VÚDPaP a ZKPRK

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

Dňa 18. januára 2018 podpísali Memorandum o spolupráci v oblasti kariérového poradenstva MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (ďalej „VÚDPaP“) a Mgr. Tomáš Šprlák, predseda Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ďalej „ZPKPRK“). Memorandum podpísali na pôde VÚDPaP v Bratislave.

Memorandum je základom pre spoluprácu medzi VÚDPaP a ZKPRK pri rozvoji a zefektívňovaní kariérového poradenstva na Slovensku pre deti, žiakov a študentov do skončenia vzdelávania a odbornej prípravy. V rámci spolupráce budú obe strany venovať osobitnú pozornosť tvorbe a inováciám potrebných poradenských metód, nástrojov a ich využitiu v poradenskej praxi. Záujmom oboch strán je prispieť k celospoločenskému záujmu, skvalitniť výchovné a kariérové poradenstvo v prospech uplatnenia mladých ľudí na slovenskom trhu práce.

Zverejnené dňa: 19. 1. 2018

späť na zoznam