Podpis memoranda o spolupráci medzi VÚDPaP a Radou pre práva dieťaťa - SR

Podpis memoranda o spolupráci medzi VÚDPaP a Radou pre práva dieťaťa - SR

Zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a prezidentka z Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika PhDr., Mgr. Alena Dušatková podpísali dňa 18.8.2017 na pôde VÚDPaP v Bratislave memorandum o spolupráci.

Zástupkyňa riaditeľa PhDr. Jana Tholtová z Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie a prezidentka z Rady pre práva dieťaťa – Slovenská republika PhDr., Mgr.
Alena Dušatková podpísali dňa 18.8.2017 na pôde VÚDPaP v Bratislave memorandum
o spolupráci.
Memorandom sa začína spolupráca medzi Výskumným ústavom detskej psychológie
a patopsychológie a Radou pre práva dieťaťa – Slovenská republika v snahe podieľať sa na
realizácií aktivít, ktoré prispejú k riešeniu spoločensky závažných tém v oblasti rodinnej
politiky, duševného zdravia detí a systémových a intervenčných opatrení na ochranu detí pred
všetkými druhmi násilia.

 

Tlačová správa TU

Zverejnené dňa: 24. 8. 2017

späť na zoznam