Prezentácia VÚDPaP na odbornej konferencii OMEP

Prezentácia VÚDPaP na odbornej konferencii OMEP

V dňoch 15. a 16. novembra sa v Bratislave konala odborná konferencia celosvetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP s názvom „Materská škola je pre všetky deti“.

V dňoch  15. a 16. novembra sa v Bratislave konala odborná konferencia celosvetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP s názvom „Materská škola je pre všetky deti“. Odborníci na nej otvorili  témy retrospektívy a perspektívy predškolského vzdelávania na Slovensku s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie a podporu predškolskej prípravy detí  najmä zo sociálne znevýhodneného prostredia. Náš Výskumný ústav prezentoval aktuálne aktivity a projekty  ErasmusPretti a ErasmusWelcome, ktoré podporujú inklúziu vo vzdelávaní pre všetky deti predškolského veku. V rámci diskusného fóra vyplynula požiadavka zo strany pedagogických zamestnancov o užšiu kooperáciu materských škôl s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri identifikácii školskej zrelosti a rozvíjaní kompetencií  učiteliek materských škôl v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí.

 

V Bratislave, 20.11.2018

Anna Surová Čulíková, VÚDPaP

Zverejnené dňa: 22. 11. 2018

späť na zoznam