Učiteľ nie je Google

Učiteľ nie je Google

V dňoch 15.-16.6.2017 sa v Senci konal 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom „Učiteľ nie je Google4... a stále sa rád učí“, ktoré organizovalo odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe SR s aktívnou účasťou VÚDPaP-u.

V Bratislave, 15.-16. 06. 2017

V dňoch 15.-16.6.2017 sa v Senci konal 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom „Učiteľ nie je Google4... a stále sa rád učí“, ktoré organizovalo odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe SR s aktívnou účasťou VÚDPaP-u. Hlavným cieľom konferencie bolo podporiť pedagógov v ich práci, motivovať, inšpirovať ich v snažení, priniesť na Slovensko nové a inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe aj zo zahraničia. Nosnými témami bola:  Kultúra, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie,  Vzdelávanie 5.0 a  Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní.

V rámci hlavných referátov odznel referát s názvom Inklúzia vo vzdelávaní – mýty a limity, ktorý odprezentovala za VÚDPaP PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD. Zároveň počas konferencie mal VÚDPaP zriadený poradenský stánok, kde mal možnosť odprezentovať výstupy Národného projektu VÚDPaP “Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí”, týkajúce sa využívania digitálnej aplikačnej platformy KomposyT. Návštevníci z radov pedagógov a výchovných poradcov sa zaujímali najmä o možnosti digitálnej aplikačnej platformy KomposyT a konkrétne poradenské metodiky a hry, oboznámiť sa s viacerými metodickými materiálmi a novinkami v KomposyTe. O spoluprácu s VÚDPaP-om v oblasti digitalizácie poradenských procsov prejavil zástupca Pedagogickej vysokej školy zo Sankt Gallen vo Švajčiarsku pán Christoph Eichhorn. Účastníci ocenili najmä možnosť sieťovania odborníkov  v oblasti pedagogiky a psychológie z viacerých krajín  sveta a zdieľanie dobrej praxe.

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

späť na zoznam