VÚDPaP organizoval semináre pre odborných zamestnancov

VÚDPaP organizoval semináre pre odborných zamestnancov

V dňoch 1.6.2017 sa v Bratislave a 13.6.2017 v Košiciach realizoval VÚDPaP odborné vzdelávacie semináre na aktuálnu tému „Týrané dieťa a dieťa s CAN syndrómom“.

V dňoch 1.6.2017 sa v Bratislave a 13.6.2017 v Košiciach realizoval VÚDPaP  odborné vzdelávacie semináre na aktuálnu tému  „Týrané dieťa a dieťa s CAN syndrómom“. Odborní zamestnanci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centier špeciálno-pedagogického poradenstva v SR sa oboznámili s teoretickými poznatkami ohľadne  syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa, vymedzením komerčného sexuálneho zneužívania, základným legislatívnym ukotvením problematiky v slovenských aj medzinárodných dokumentoch (napr. Lanzarotský dohovor a i.). V rámci kazuistického  workshopu lektorka PhDr. Eva Smiková, PhD. predstavila niektoré postupy  v diagnostike a terapii  detí v prípadoch sexuálneho zneužívania. Účastníci ocenili prezentované kazuistiky tematicky demonštrujúce úskalia detskej výpovede, jej výskumné sledovanie, limity a možnosti.

Zverejnené dňa: 29. 6. 2017

späť na zoznam