Tlačové správy

Projekt KomposyT získal ocenenie na kongrese ITAPA 2015

Zverejnené dňa: 5. 11. 2015

www.minedu.sk

viac

VÚDPaP bodoval v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2015

Zverejnené dňa: 30. 9. 2015

Centrum Euroguidance, organizátor Národnej ceny kariérového poradenstva 2015, pôsobí pod Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

viac

Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom

Zverejnené dňa: 6. 7. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

viac

Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

Zverejnené dňa: 6. 7. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

viac

Minister na návšteve VÚDPaP-u

Zverejnené dňa: 19. 6. 2015

Minister školstva Juraj Draxler dnes navštívil rezortnú priamo riadenú organizáciu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

viac
«<123>»