Tlačové správy

Riešenia hľadali riaditelia centier spolu s VÚDPaPom

Zverejnené dňa: 6. 7. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

viac

Výchovní poradcovia majú nezastupiteľné miesto na základných školách

Zverejnené dňa: 6. 7. 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

viac

Minister na návšteve VÚDPaP-u

Zverejnené dňa: 19. 6. 2015

Minister školstva Juraj Draxler dnes navštívil rezortnú priamo riadenú organizáciu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP).

viac