Aktualizované formuláre Informovaného súhlasu

Od 1.3. 2016 sú platné aktualizované formuláre Informovaného súhlasu s vyšetrením a so spracúvaním osobných údajov pre CPPPaP a pre CŠPP. Oba formuláre spolu s pokynmi k ich administrácii sú k dispozícii na stiahnutie po prihlásení do KomposyTu, v záložke Dokumenty/Dokumentácia/Informovaný súhlas.

Zverejnené dňa: 16. 2. 2016

späť na zoznam