Linka podpory VÚDPaP

Linka podpory je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom.

Linka podpory je určená rodičom a ich deťom ako aj pedagógom, ktorí sa ocitli v kríze v súvislosti s ochorením na vírus COVID-19 a s opatreniami, ktoré štát prijíma a tieto majú dopad na ich fungovanie. Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto -pre všetkých záťažovej situácie- sme pripravení Vás vypočuť a odpovedať Vám.

email: koronavirus@vudpap.sk (nonstop)
telefonická linka DCVV: 02 4488 1649 (od 9:30 do 14:30 hod.)

Zverejnené dňa: 17. 3. 2020

späť na zoznam