Usmernenia MŠVVaŠ SR v súvislosti s koronavírusom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu. Aké sú ďalšie usmernenia pre školy a školské zariadenia?

Pre zobrazenie dalších usmernení pre školy a škoslké zariadenie kliknite SEM pre presmerovanie priamo na stránku MŠVVaŠ SR

Zverejnené dňa: 17. 3. 2020

späť na zoznam