VÚDPaP na 21. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

VÚDPaP na 21. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC

Tohtoročný medzinárodný veľtrh AKADÉMIA & VAPAC sa koná 10. – 12. 10. 2017 opäť v priestoroch AEGON Arény v Bratislave. Záštitu nad ním prevzal podpredseda Európskej komisie, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a prezident Slovenskej rektorskej konferencie.

STÁNOK

Podobne ako minulý rok, VÚDPaP bude mať v priestoroch výstaviska zriadený poradenský stánok v spolupráci s kolegami z Centier pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie z Bratislavského kraja. V našom stánku sa budeme venovať študentom stredných škôl, možnostiam ich ďalšieho štúdia a uplatnenia sa na trhu práce. Študenti si môžu vyskúšať rôzne testy záujmov, preferencií, silných a slabých stránok a svoje výsledky konzultovať s odborníkmi.

WORKSHOP

Pre účastníkov veľtrhu z radov pedagogických a odborných zamestnancov škôl sme tento rok pripravili v spolupráci so Združením pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry workshop s názvom „Ako sa stať autorom svojho kariérového príbehu“. Účastníci workshopu sa dozvedia zaujímavé informácie o tom, ako pomôcť žiakom, aby sa stali autormi vlastného kariérového príbehu.

Kedy? Workshop sa počas veľtrhu zopakuje štyrikrát, môžete si vybrať vyhovujúci deň a čas workshopu:

dňa 10.10.2017, utorok o 11:00 – 12:30 alebo
                                               13:00 – 14:30 

dňa 11.10.2017, streda o 10:00 – 11:30 alebo
                                               12:30 – 14:00

Kde? sála č.1, 1. poschodie budovy Národného tenisového centra (priestor sa nachádza nad halou veľtrhu)

Kto? Workshop povedú lektorky zo Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK)

Zuzana Záhradníková je kariérovou poradkyňou akreditovanou MŠVVaŠ SR. V rámci získavania kvalifikačných zručností poskytovala individuálnu podporu a manažérske vedenie pre rozvoj kariéry osobám z viacerých krajín, ako i kariérny mentoring svojim podriadeným a kolegom.

Paula Pastierová pôsobí v organizácii Krok vpred. Po ukončení štúdia pracovnej a sociálnej psychológie našla zmysluplné uplatnenie svojho potenciálu v kariérovom poradenstve. Venuje sa kariérovému poradenstvu v poblasti zamestnanosti a v oblasti osobnostného rozvoja.

Ako sa prihlásiť? Elektronicky, prihlášku nájdete TU.

 

Viac o veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Viac o Združení pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Zverejnené dňa: 3. 10. 2017

späť na zoznam