Workshop: "Prevencia násilného extrémizmu"

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s finančnou podporou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR organizuje workshop pre pracovníkov CPPPaP zameraný na oblasť prevencie násilného extrémizmu. Na workshope vystúpia odborníci, ktorí sa venujú danej problematike a budú predstavené metodické materiály vhodné pri realizácii preventívnych aktivít na základných a stredných školách. Účastníci seminára obdržia prezentované materiály.

Termín konania workshopu: 2. decembra 2016
Čas: 10.00 – 14.30 hod.

Miesto konania:

Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, Bratislava

sála ODEON, 1. poschodie

Finančné zabezpečenie: občerstvenie, obed a materiály na USB kľúči (hradené VÚDPaP)


Účastníkov – maximálne 2 pracovníkov z CPPPaP prosíme o prihlásenie sa
prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 23.11.2016

Pozvánka a program

Prihlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť!

Zverejnené dňa: 11. 11. 2016

späť na zoznam