Všetky správy

VÚDPaP mal aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii „Dítě v krizi“

Zverejnené dňa: 29. 6. 2017

V dňoch 29. - 30. mája 2017 sa uskutočnil v Zlíne XIX. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Dítě v krizi“.

viac

Učiteľ nie je Google

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

V dňoch 15.-16.6.2017 sa v Senci konal 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pod názvom „Učiteľ nie je Google4... a stále sa rád učí“, ktoré organizovalo odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe SR s ...

viac

Konferencia "Karierové poradenství ve školní praxi"

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

Odborní zamestnanci VÚDPaP sa 14. júna 2017 v Brne zúčastnili na konferencii Kariérové poradenství ve školní praxi, ktorú organizovalo Centrum vzdělávání všem.

viac

Letná škola kariérového poradenstva

Zverejnené dňa: 27. 6. 2017

V dňoch 9. až 11. júna 2016 organizovalo Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Letnú školu kariérového poradenstva, kde sa odborní zamestnanci VÚDPaP zúčastnili odborných podujatí, workshopov

viac

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Zverejnené dňa: 17. 2. 2017

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v ...

viac

Workshop: "Prevencia násilného extrémizmu"

Zverejnené dňa: 11. 11. 2016

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s finančnou podporou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR organizuje workshop pre pracovníkov CPPPaP zameraný na oblasť prevencie násilného extrémizmu. ...

viac

Návšteva štátneho tajomníka MH SR vo VÚDPaP

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016

Dňa 5. októbra 2016 poctil návštevou Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pán štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

viac

VÚDPaP na študentskom veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016

V dňoch 11. – 13. októbra 2016 sa konal 20. ročník medzinárodného študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC organizovaný v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom ...

viac

Vzácny hosť konferencie "Supevízia a koučing v meniacej sa Európe"- PhDr. J. Šiklová, CSc.

Zverejnené dňa: 6. 6. 2016

S potešením vám môžeme oznámiť, že hlavným rečníkom Konferencie „Supervízia a koučing v meniacej sa Európe“ v piatok 16.9.2016, bude popredná česká sociologička a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

viac