Všetky správy

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie žne úspechy v EÚ

Zverejnené dňa: 6. 6. 2017

Zvyšovanie zamestnateľnosti a uplatniteľnosti mladej generácie na trhu práce je jednou z hlavných priorít EÚ, ktorá prostredníctvom CEDEFOP

viac

Život s kontroverznými otázkami

Zverejnené dňa: 30. 5. 2017

Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k demokratickému občianstvu a ľudských práv (EDC/HRE)

viac

Teroristické útoky vnímajú aj deti: Ako s nimi o tom hovoriť, radí psychologička

Zverejnené dňa: 29. 5. 2017

Odborníčka o detskom strachu i terorizme. Ako deťom vysvetliť hrozbu? Hovoriť, alebo nehovoriť im o nebezpečenstve a situácii, ktorá sa deje okolo nás? Ako im to podať čo najcitlivejšie?

viac

Dobrovoľníci v školách

Zverejnené dňa: 29. 5. 2017

viac

Pomoc africkým deťom pri vzdelávaní

Zverejnené dňa: 25. 5. 2017

Na základe výsledkov nedávnej UNESCO globálnej správy o stave výchovy a vzdelávania (2016) je evidentné, že detská populácia v rozvojových krajinách sveta - a osobitne v Afrike, sa nachádza vo veľmi ťažkej ...

viac

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Zverejnené dňa: 16. 5. 2017

Riaditeľ VÚDPaP privítal dňa 15.05.2017 prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR.

viac

Odborný workshop na temu diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 14.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili odborného workshopu na tému Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP.

viac

Diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 13.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP , spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, s pani Zuzanou Kumanovou a pánom Jánom Herom ...

viac

Zasadnutie Vedeckej rady VÚDPaP

Zverejnené dňa: 15. 3. 2017

Dňa 07.03.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie členov Vedeckej rady VÚDPaP.

viac