Všetky správy

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Zverejnené dňa: 16. 5. 2017

Riaditeľ VÚDPaP privítal dňa 15.05.2017 prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR.

viac

Odborný workshop na temu diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 14.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili odborného workshopu na tému Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP.

viac

Diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 13.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP , spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, s pani Zuzanou Kumanovou a pánom Jánom Herom ...

viac

Zasadnutie Vedeckej rady VÚDPaP

Zverejnené dňa: 15. 3. 2017

Dňa 07.03.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie členov Vedeckej rady VÚDPaP.

viac

Stretnutie k pilotnému projektu

Zverejnené dňa: 11. 3. 2017

Stretnutie k pilotnému projektu Diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

viac

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa dohodol na spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny

Zverejnené dňa: 6. 3. 2017

V piatok 3.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie štatutárnych zástupcov oboch inštitúcií, PhDr. Sylvie Porubänovej a MUDr. Petra Lukáča, MPH so svojimi tímami na pôde VÚDPaP. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Memoranda ...

viac

VÚDPaP chce efektívne riešiť problematiku extrémizmu

Zverejnené dňa: 21. 2. 2017

Na pôde VÚDPaP sa stretli zamestnanci VÚDPaP s poslancom Národnej rady SR a predsedom jej Zahraničného výboru, psychológom PhDr. Františkom Šebejom, CSc.

viac

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Zverejnené dňa: 17. 2. 2017

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v ...

viac

Edukácia zrakovo postihnutých

Zverejnené dňa: 13. 2. 2017

Zrakovo postihnutému jednotlivcovi môžeme pomáhať lepšie, ak si vieme predstaviť možnosti jeho vizuálneho vnímania. Vidieť svet očami zrakovo postihnutého vám umožní program Edukácia detí, žiakov a študentov ...

viac