Všetky správy

XXV. konferencia: Dieťa v ohrození - ZBORNÍK

Zverejnené dňa: 26. 6. 2017

Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov

viac

Celoslovenské stretnutie metodikov výchovných poradcov

Zverejnené dňa: 9. 6. 2017

Dňa 1.6.2017 zorganizoval VÚDPaP v Bratislave v zastúpení PhDr. Jany Tholtovej a PhDr. Dariny Lepeňovej celoslovenské pracovné stretnutie „metodikov výchovných poradcov“

viac

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie žne úspechy v EÚ

Zverejnené dňa: 6. 6. 2017

Zvyšovanie zamestnateľnosti a uplatniteľnosti mladej generácie na trhu práce je jednou z hlavných priorít EÚ, ktorá prostredníctvom CEDEFOP

viac

Život s kontroverznými otázkami

Zverejnené dňa: 30. 5. 2017

Výučba kontroverzných tém prostredníctvom Výchovy k demokratickému občianstvu a ľudských práv (EDC/HRE)

viac

Teroristické útoky vnímajú aj deti: Ako s nimi o tom hovoriť, radí psychologička

Zverejnené dňa: 29. 5. 2017

Odborníčka o detskom strachu i terorizme. Ako deťom vysvetliť hrozbu? Hovoriť, alebo nehovoriť im o nebezpečenstve a situácii, ktorá sa deje okolo nás? Ako im to podať čo najcitlivejšie?

viac

Dobrovoľníci v školách

Zverejnené dňa: 29. 5. 2017

viac

Pomoc africkým deťom pri vzdelávaní

Zverejnené dňa: 25. 5. 2017

Na základe výsledkov nedávnej UNESCO globálnej správy o stave výchovy a vzdelávania (2016) je evidentné, že detská populácia v rozvojových krajinách sveta - a osobitne v Afrike, sa nachádza vo veľmi ťažkej ...

viac

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Zverejnené dňa: 16. 5. 2017

Riaditeľ VÚDPaP privítal dňa 15.05.2017 prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR.

viac