Všetky správy

Dobrovoľníci v školách

Zverejnené dňa: 29. 5. 2017

viac

Pomoc africkým deťom pri vzdelávaní

Zverejnené dňa: 25. 5. 2017

Na základe výsledkov nedávnej UNESCO globálnej správy o stave výchovy a vzdelávania (2016) je evidentné, že detská populácia v rozvojových krajinách sveta - a osobitne v Afrike, sa nachádza vo veľmi ťažkej ...

viac

Prvá dáma Gruzínska Maka Chichua navštívila Detské centrum vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie

Zverejnené dňa: 16. 5. 2017

Riaditeľ VÚDPaP privítal dňa 15.05.2017 prvú dámu Gruzínska Maka Chichua, ktorej záujmom bolo spoznať poradenskú a preventívnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v SR.

viac

Odborný workshop na temu diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 14.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP zúčastnili odborného workshopu na tému Diagnostika a rediagnostika detí zo SZP.

viac

Diagnostika a rediagnostika detí

Zverejnené dňa: 17. 3. 2017

Dňa 13.3.2017 sa zástupcovia VÚDPaP , spolu so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Petrom Krajňákom, so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom, s pani Zuzanou Kumanovou a pánom Jánom Herom ...

viac

Zasadnutie Vedeckej rady VÚDPaP

Zverejnené dňa: 15. 3. 2017

Dňa 07.03.2017 sa uskutočnilo riadne zasadnutie členov Vedeckej rady VÚDPaP.

viac

Stretnutie k pilotnému projektu

Zverejnené dňa: 11. 3. 2017

Stretnutie k pilotnému projektu Diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

viac

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa dohodol na spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny

Zverejnené dňa: 6. 3. 2017

V piatok 3.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie štatutárnych zástupcov oboch inštitúcií, PhDr. Sylvie Porubänovej a MUDr. Petra Lukáča, MPH so svojimi tímami na pôde VÚDPaP. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Memoranda ...

viac

VÚDPaP chce efektívne riešiť problematiku extrémizmu

Zverejnené dňa: 21. 2. 2017

Na pôde VÚDPaP sa stretli zamestnanci VÚDPaP s poslancom Národnej rady SR a predsedom jej Zahraničného výboru, psychológom PhDr. Františkom Šebejom, CSc.

viac