Všetky správy

Stretnutie k pilotnému projektu

Zverejnené dňa: 11. 3. 2017

Stretnutie k pilotnému projektu Diagnostika a rediagnostika detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

viac

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa dohodol na spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny

Zverejnené dňa: 6. 3. 2017

V piatok 3.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie štatutárnych zástupcov oboch inštitúcií, PhDr. Sylvie Porubänovej a MUDr. Petra Lukáča, MPH so svojimi tímami na pôde VÚDPaP. Cieľom stretnutia bolo podpísanie Memoranda ...

viac

VÚDPaP chce efektívne riešiť problematiku extrémizmu

Zverejnené dňa: 21. 2. 2017

Na pôde VÚDPaP sa stretli zamestnanci VÚDPaP s poslancom Národnej rady SR a predsedom jej Zahraničného výboru, psychológom PhDr. Františkom Šebejom, CSc.

viac

Autor Pinf hier Ondrej Vrábel navštívil VÚDPaP

Zverejnené dňa: 17. 2. 2017

Dňa 15.2.2017, odborný tím Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie privítal na svojej pôde Ondreja Vrábela, 15 ročného študenta zo Senice, najmladšieho laureáta ocenenia Krištáľové krídlo v ...

viac

Edukácia zrakovo postihnutých

Zverejnené dňa: 13. 2. 2017

Zrakovo postihnutému jednotlivcovi môžeme pomáhať lepšie, ak si vieme predstaviť možnosti jeho vizuálneho vnímania. Vidieť svet očami zrakovo postihnutého vám umožní program Edukácia detí, žiakov a študentov ...

viac

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „ Dieťa v ohrození XXV “: „ Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov “

Zverejnené dňa: 31. 1. 2017

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej ...

viac

Medzinárodná konferencia "Dieťa v ohrození"

Zverejnené dňa: 12. 12. 2016

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Úrad komisára pre deti v spolupráci s Kanceláriou zástupkyne SR pred ESĽP, Slovenskou advokátskou komorou, Asociáciou rodinných sudcov, Klinikou detskej ...

viac

Stretnutie štatutárnych zástupcov ŠPÚ a VÚDPaP

Zverejnené dňa: 16. 11. 2016

Dňa 10.11.2016 sa na pôde Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie sa stretli štatutárni zástupcovia VÚDPaP, MUDr. Peter Lukáč MPH., a ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

viac

Workshop: "Prevencia násilného extrémizmu"

Zverejnené dňa: 11. 11. 2016

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie s finančnou podporou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR organizuje workshop pre pracovníkov CPPPaP zameraný na oblasť prevencie násilného extrémizmu. ...

viac

Návšteva štátneho tajomníka MH SR vo VÚDPaP

Zverejnené dňa: 18. 10. 2016

Dňa 5. októbra 2016 poctil návštevou Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pán štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ing. Rastislav Chovanec, PhD.

viac