710145377
Základná škola Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 59 
02 / 45903050 
Detail
36062243
Základná škola Kráľová pri Senci, Školská 190 
02 / 45901136 
Detail
710056117
Základná škola s VJM Reca, Hlavná 181 
02 / 45915129 
Detail
710056109
Základná škola Reca, Hlavná 229 
02 / 45915124 
Detail
710057156
Základná škola Malé Leváre, Malé Leváre 10 
034 / 7795130 
Detail
710057199
Základná škola Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 195 
034 / 6585126 
Detail
710057202
Základná škola Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 297 
034 / 6538380 
Detail
31810284
Základná škola Rohožník, Rohožník 399 
034 / 6588194 
Detail
31810292
Základná škola Sološnica, Sološnica 7 
034 / 6584118 
Detail
710163410
Základná škola pri RC Sološnica, Sološnica 1 
034 / 6584188 
Detail
31816924
Základná škola s MŠ Studienka, Studienka 222 
034 / 7782162 
Detail
36063932
Základná škola s MŠ Veľké Leváre, Melíškova 650 
034 / 7794110 
Detail
42126606
Základná škola s MŠ Závod, Sokolská 81 
034 / 7799265 
Detail
31816908
Základná škola s MŠ Báhoň, Ul.1. mája 3 
033 / 6455222 
Detail
36071099
Základná škola Bernolákovo, Komenského 3 
02 / 45993912 
Detail
31810446
Základná škola Blatné, Šarfická 301 
033 / 6459260 
Detail
31810543
Základná škola s MŠ Budmerice, Ul.J. Rašu 430 
033 / 6448110 
Detail
36062197
Základná škola s MŠ Častá, Hlavná 293 
033 / 6495211 
Detail
30847486
Súkromná ZŠ s MŠ pri Detskej ozdravovni Biela Skala Častá, Biela Skala 1 
033 / 6490233 
Detail
31811949
Základná škola s MŠ Čataj, Hlavná 113 
033 / 6450133 
Detail
31826288
Cirkevná základná škola Doľany, 128 
033 / 6499125 
Detail
710055323
Základná škola Dubová, Hlavná 24 
033 / 6429405 
Detail
31811540
Základná škola Gajary, Skuteckého 438 
034 / 7797228 
Detail
710055331
Základná škola Hamuliakovo, Hamuliakovo 134 
02 / 45988119 
Detail
31816916
Základná škola s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 
02 / 45996410 
Detail
36071145
Základná škola Ivanka pri Dunaji, Ul. SNP 3 
02 / 45943315 
Detail
710055340
Základná škola Jablonec, Jablonec 59 
033 / 6488156 
Detail
710055358
Základná škola Jablonové, Jablonové 348 
034 / 7787125 
Detail
31810250
Základná škola Jakubov, Jakubov 276 
034 / 7733234 
Detail
35602244
Základná škola Svätý Jur, Kollárova 2 
02 / 44971529 
Detail
710055366
Základná škola Kalinkovo, Kalinkovo 194 
02 / 45989191 
Detail
710055374
Základná škola Kostolište, Kostolište 317 
034 / 7734113 
Detail
31810268
Základná škola s MŠ Kuchyňa, Kuchyňa 551 
034 / 7785118 
Detail
31811612
Základná škola Láb, Láb 489 
034 / 7790484 
Detail
710055382
Základná škola Limbach, Vinohradnícka 70 
033 / 6477741 
Detail
31773702
Základná škola Lozorno, Staničná 631 
02 / 65968128 
Detail
31773729
Základná škola Malacky, Záhorácka 95 
034 / 7723862 
Detail
31780610
Spojená škola - Špeciálna ZŠ a Praktická škola Malacky, Pribinova 16/1 
034 / 7722282 
Detail
31811493
Základná škola Malacky, Gen.M.R. Štefánika 7 
034 / 7722281 
Detail
42256887
Základná škola Mansveta Olšovského Malacky, Kláštorné nám. 1 
034 / 7723803 
Detail
36064181
Základná škola Malacky, Štúrova 142/A 
034 / 7722468 
Detail
42356831
Základná škola Malinovo, Školská 11 
02 / 45955141 
Detail
710055404
Základná škola s VJM Malinovo, Školská 11 
02 / 45955142 
Detail
710055412
Základná škola Marianka, Nám.4. apríla 16 
02 / 65935233 
Detail
710055420
Základná škola Miloslavov, Alžbetin dvor 81 
02 / 45987042 
Detail
31816681
Základná škola Modra, Komenského 1 
033 / 6472575 
Detail
36062219
Základná škola Modra, Vajanského 93 
033 / 6472582 
Detail
31810462
Základná škola Most pri Bratislave, Športová 470 
02 / 45951114 
Detail
36071196
Základná škola Nová Dedinka, Hlavná 45 
02 / 45914115 
Detail
30866065
Základná škola s MŠ Pernek, Pernek 285 
034 / 7784122 
Detail