36062162
Základná škola Pezinok, Na bielenisku 2 
033 / 6404729 
Detail
36062189
Základná škola Pezinok, Holubyho 14 
033 / 6412247 
Detail
36062201
Základná škola Pezinok, Fándlyho 11 
033 / 6412253 
Detail
36062171
Základná škola Pezinok, Kupeckého 74 
033 / 6403768 
Detail
36063924
Základná škola s MŠ Pezinok, Orešie 3 
033 / 6422249 
Detail
35629428
Spojená škola - Špeciálna ZŠ Pezinok, Komenského 25 
033 / 6423973 
Detail
31810276
Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 351 
034 / 7793274 
Detail
710055447
Základná škola Rovinka, Školská 266 
02 / 45985219 
Detail
36071200
Základná škola Senec, Tajovského 1 
02 / 45923281 
Detail
36071170
Základná škola s VJM Senec, Nám.A. Molnára 2 
02 / 45923227 
Detail
36071161
Základná škola Senec, Mlynská 50 
02 / 45924843 
Detail
710173768
ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec, Dialničná 1 
02 / 45646393 
Detail
42175372
Spojená škola - špeciálna ZŠ Senec, Trnavská 2 
02 / 45923876 
Detail
31816860
Základná škola s MŠ Slovenský Grob, Školská 11 
033 / 6478303 
Detail
31773711
Základná škola Stupava, Školská 2 
02 / 65934437 
Detail
31780415
Špeciálna základ. škola Stupava, Záhumneská 50/A 
02 / 65934896 
Detail
710055455
Základná škola Suchohrad, Suchohrad 130 
034 / 7780847 
Detail
31817017
Základná škola Šenkvice, Vinohradská 62 
033 / 6496352 
Detail
36062227
Základná škola Tomášov, Školská 7 
02 / 45958132 
Detail
36071226
Základná škola s VJM Tomášov - Fél, Školská 7 
02 / 45958126 
Detail
710055463
Základná škola Tureň, Tureň 200 
02 / 45918119 
Detail
36071102
Základná škola Veľký Biel, Školská 4 
02 / 45916185 
Detail
710055471
Základná škola Viničné, Hlavná 292/82 
033 / 6476156 
Detail
710055480
Základná škola Vinosady, Školská 49 
033 / 6462250 
Detail
31817025
Základná škola s MŠ Vištuk, Vištuk 44 
033 / 6446112 
Detail
36071293
Základná škola s MŠ Vysoká pri Morave, Hlavná 37 
02 / 65967126 
Detail
31817068
Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31 
034 / 7780288 
Detail
36063959
Základná škola Zohor, Obchodná 7 
02 / 65961126 
Detail
683213
Základ. škola sv.Uršule Bratislava-Staré Mesto, Nedbalova 4 
02 / 54432778 
Detail
17318858
ZŠ Matky Alexie Bratislava-Staré Mesto, Palackého 1 
02 / 54435716 
Detail
17327172
Evanjelická ZŠ Bratislava-Staré Mesto, Palisády 57 
02 / 52967389 
Detail
30791847
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 
02 / 52494093 
Detail
31810926
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 
02 / 54773403 
Detail
31810934
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 
02 / 52498776 
Detail
31810969
ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava-Staré Mesto, Škarniclova 1 
02 / 54411323 
Detail
31810993
Základná škola s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 
02 / 52923482 
Detail
31816029
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jesenského 6 
02 / 54433862 
Detail
36064092
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 
02 / 62802050 
Detail
36071277
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 
02 / 52496964 
Detail
42180813
Súkromná základná škola Funiversity Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
 
Detail
710041110
Základná škola s VJM Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 
02 / 52964315 
Detail
710169680
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
 
Detail
710178360
Súkromná základná škola Cambridge Inernational School Bratislava-Staré Mesto, Úprkova 3 
02 / 20720679 
Detail
710212658
Súkromná základná škola Bratislava-Staré Mesto, Kozia 25 
02 / 54417829 
Detail
710229640
Súkromná základná škola nemecko-slovenská Bratislava-Staré Mesto, Palisády 51 
02 / 54630267 
Detail
37925539
Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom, Bratislava-Staré Mesto, Jozefská 6 
02 / 54410907 
Detail
31780890
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
02 / 52493454 
Detail
31746616
Základná škola s MŠ i. so sluchovým postihnutím Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 
02 / 62801196 
Detail
31748201
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 
02 / 45644714 
Detail
31780741
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 
02 / 45246143 
Detail