710213603
Súkromná ZŠ GALILEO Bratislava-Podunaj.Biskup, Dudvážska 6 
02 / 45981928 
Detail
31745041
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Podzáhradná 51 
02 / 45243151 
Detail
31748198
Základná škola s MŠ - VJM Bratislava-Podunaj.Biskup, Vetvárska 7 
02 / 45248667 
Detail
17337631
Základná škola Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 
02 / 43631774 
Detail
30810647
Základná škola Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 
02 / 43293165 
Detail
31780831
Základná škola Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 
02 / 43293722 
Detail
31789188
Súkromná základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53412593 
Detail
31748180
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53413278 
Detail
710177399
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Jelačičova 5 
02 / 55421600 
Detail
710202334
Spojená škola - Primary Years Program Bratislava-Ružinov, Novohradská 3 
02 / 55576396 
Detail
31780784
Základná škola Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 
02 / 43630904 
Detail
710213662
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Bachova 4 
02 / 43427453 
Detail
31780750
Základná škola Bratislava-Ružinov, Mierová 46 
02 / 43292180 
Detail
31780776
Základná škola Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 
02 / 43631103 
Detail
31780792
Základná škola Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 
02 / 55969950 
Detail
31780571
Špeciálna ZŠ Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 
02 / 43293500 
Detail
31780822
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 
02 / 43415376 
Detail
710163380
Špeciálna ZŠ pri DC Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 
02 / 43338228 
Detail
710171374
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Košická 
02 / 55571122 
Detail
710163371
Základná škola pri DC Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 
02 / 43338228 
Detail
42138027
Súkromná ZŠ - nadané deti Bratislava-Ružinov, Bajkalská 20 
02 / 50204619 
Detail
31780717
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 
02 / 45242962 
Detail
30810655
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 
02 / 45247964 
Detail
31780806
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 
02 / 45241167 
Detail
31768873
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 
02 / 44253122 
Detail
31768989
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Za kasárňou 2 
02 / 44250803 
Detail
31753728
Základná škola Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
02 / 44637275 
Detail
31780539
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44372631 
Detail
31785204
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Odborárska 2 
02 / 49202611 
Detail
31785212
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
02 / 20275595 
Detail
31785221
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Sibírska 39 
02 / 44253786 
Detail
710175361
Základná škola pre žiakov s autizmom Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
31810527
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 
02 / 54771635 
Detail
36069833
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10 
02 / 20283020 
Detail
42183529
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44450733 
Detail
710160062
Spojená škola i. ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54771203 
Detail
31769152
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 
02 / 59371105 
Detail
42364523
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
 
Detail
42364531
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
 
Detail
710163460
Základná škola pri LVS Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 21 
02 / 54777280 
Detail
31787088
Škola pre mimoriadne nadané deti Bratislava-Nové Mesto, Teplická 7 
02 / 44253892 
Detail
31780661
Špeciálna základná škola Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
17319153
Spojená škola - ZŠ sluch.pos.- i. Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54774621 
Detail
710202261
Spojená skola - ZŠ nar.kom.schop.i Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54775621 
Detail
31768849
Základná škola Bratislava-Rača, Tbiliská 4 
02 / 44887971 
Detail
31810497
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Hubeného 25 
02 / 44883142 
Detail
42258120
Spojená škola-ZŠ de La Salle Bratislava-Rača, Detvianska 24 
02 / 44882440 
Detail
31780377
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Plickova 9 
02 / 44881451 
Detail
17319978
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
30798485
Základná škola s MŠ Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 1 
02 / 43712413 
Detail