42263352
ZŠ Jána Pavla II. Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
37929542
Súkromná ZŠ FINESA Bratislava-Devínska Nová, P.Horova 16 
02 / 0905474900 
Detail
36067334
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Pavla Horova 16 
02 / 64538463 
Detail
31780865
Základná škola Bratislava-Devínska Nová, Ivana Bukovčana 3 
02 / 64778338 
Detail
36060976
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Nejedlého 8 
02 / 64367101 
Detail
36060917
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Pri kríži 11 
02 / 64366942 
Detail
36071048
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Beňovského 1 
02 / 64365900 
Detail
31780407
Spojená škola - Špeciálna ZŠ Bratislava-Dúbravka, J.Valašťana-Dolinského 1 
02 / 64534757 
Detail
30795371
Súkromná spojená škola British International School Bratislava Bratislava-Dúbravka, J.Valašťana-Dolinského 1 
02 / 69307081-2 
Detail
30849012
Súkromná základná škola Bratislava-Dúbravka, Batkova 2 
02 / 0907219071 
Detail
710224460
Súkromná ZŠ Bratislava-Dúbravka, Bílikova 34 
 
Detail
36071021
Základná škola Bratislava-Dúbravka, Sokolíkova 2 
02 / 64282404 
Detail
30792282
Cirkevná základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65424043 
Detail
42169623
Súkromná ZŠ-Esprit Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 62250902 
Detail
31746632
Spojená škola - ZŠ i. zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31750214
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Karlova Ves, Tilgnerova 14 
02 / 65425686 
Detail
31780504
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 62 
02 / 65444861 
Detail
710161476
Špeciálne základná škola i. pre zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
36060941
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Veternicova 20 
02 / 65202411 
Detail
36060968
Základná škola Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 61 
02 / 65421043 
Detail
710134280
Spojená škola i. - zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710151528
Spojená škola - ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Mokrohájska cesta 3 
02 / 54771826 
Detail
42134048
Súkromná ZŠ - Cenada Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 60 
 
Detail
710151536
ZŠ int. pre nevidiacich Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31769446
Špeciálna ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 
02 / 54773601 
Detail
42176182
Spojená škola- ZŠ sv.Františka Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65423686 
Detail
30804663
Súkromná ZŠ s MŠ Bratislava-Lamač, Borinská 23 
02 / 0911542039 
Detail
42170915
Základná škola Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 
02 / 64780640 
Detail
36070998
Základná škola s MŠ Bratislava-Záhorská Bystr, Hargašova 5 
02 / 65956115 
Detail
710163355
Základná škola pri Diagnostickom centre pre mládež Bratislava-Záhorská Bystr, Trstínska 2 
02 / 65956215 
Detail
31754945
Základná škola s MŠ Bratislava-Jarovce, Trnková 1 
02 / 62860332 
Detail
30809193
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38 
02 / 63830864 
Detail
31754911
Základná škola Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 
02 / 63825443 
Detail
31754929
Základná škola Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 
02 / 62243854 
Detail
42258031
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27 
02 / 62250007 
Detail
31754953
Základná škola Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 
02 / 63451333 
Detail
31754961
Základná škola Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532260 
Detail
31771424
Základná škola Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 
02 / 63828826 
Detail
31771475
Základná škola Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 
02 / 62525421 
Detail
31780474
Základná škola Bratislava-Petržalka, Lachova 1 
02 / 62311667 
Detail
31780491
Základná škola Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 
02 / 63810206 
Detail
31780547
Základná škola Bratislava-Petržalka, Dudova 2 
02 / 63820909 
Detail
31780563
Základná škola Bratislava-Petržalka, M.Curie-Sklodowskej 1 
02 / 62315875 
Detail
31780768
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Petržalka, Žehrianska 9 
02 / 63532083 
Detail
31781853
Základná škola Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 
02 / 62525881 
Detail
31781977
Základná škola Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 
02 / 63531173 
Detail
42178941
Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ Bratislava-Petržalka, Gercenova 10 
02 / 63451622 
Detail
710155587
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 
02 / 63530002 
Detail
30865638
Súkromná základná škola Bratislava-Petržalka, Kremnická 26 
02 / 63812551 
Detail
710171811
Spojená škola - CZŠ Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532914 
Detail