31780393
Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11 
02 / 63812194 
Detail
30866952
Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2 
02 / 0903382064 
Detail
31746578
Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1 
02 / 62411723 
Detail
31781845
Základná škola s MŠ Bratislava-Rusovce, Vývojová 228 
02 / 62859124 
Detail
36062260
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257 
02 / 45980229 
Detail
710166559
Základná škola Igram, Igram 30 
033 / 6455652 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre žiakov 
 
Detail
IKT multiplikátori vzdelávania 
 
Detail
035991861
Základná škola, Záhradná 31, Rimavská Seč 
047 / 5593227 
Detail