31785221
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Sibírska 39 
02 / 44253786 
Detail
710175361
Základná škola pre žiakov s autizmom Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
31810527
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 
02 / 54771635 
Detail
36069833
Súkromná základná škola waldorfská Bratislava-Nové Mesto, Vihorlatská 10 
02 / 20283020 
Detail
42183529
Súkromná ZŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44450733 
Detail
710160062
Spojená škola i. ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54771203 
Detail
31769152
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 
02 / 59371105 
Detail
42364523
Súkromná ZŠ francúzsko-slovenská s Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
 
Detail
42364531
Súkromná ZŠ EISB Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
 
Detail
710163460
Základná škola pri LVS Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 21 
02 / 54777280 
Detail
31787088
Škola pre mimoriadne nadané deti Bratislava-Nové Mesto, Teplická 7 
02 / 44253892 
Detail
31780661
Špeciálna základná škola Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
17319153
Spojená škola - ZŠ sluch.pos.- i. Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54774621 
Detail
710202261
Spojená skola - ZŠ nar.kom.schop.i Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54775621 
Detail
31768849
Základná škola Bratislava-Rača, Tbiliská 4 
02 / 44887971 
Detail
31810497
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Hubeného 25 
02 / 44883142 
Detail
42258120
Spojená škola-ZŠ de La Salle Bratislava-Rača, Detvianska 24 
02 / 44882440 
Detail
31780377
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Plickova 9 
02 / 44881451 
Detail
17319978
Cirkevná základná škola Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
30798485
Základná škola s MŠ Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 1 
02 / 43712413 
Detail