710134280
Spojená škola i. - zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710151528
Spojená škola - ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Mokrohájska cesta 3 
02 / 54771826 
Detail
42134048
Súkromná ZŠ - Cenada Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 60 
 
Detail
710151536
ZŠ int. pre nevidiacich Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31769446
Špeciálna ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 
02 / 54773601 
Detail
42176182
Spojená škola- ZŠ sv.Františka Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65423686 
Detail
30804663
Súkromná ZŠ s MŠ Bratislava-Lamač, Borinská 23 
02 / 0911542039 
Detail
42170915
Základná škola Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 
02 / 64780640 
Detail
36070998
Základná škola s MŠ Bratislava-Záhorská Bystr, Hargašova 5 
02 / 65956115 
Detail
710163355
Základná škola pri Diagnostickom centre pre mládež Bratislava-Záhorská Bystr, Trstínska 2 
02 / 65956215 
Detail
31754945
Základná škola s MŠ Bratislava-Jarovce, Trnková 1 
02 / 62860332 
Detail
30809193
Cirkevná ZŠ Narnia Bratislava-Petržalka, Beňadická 38 
02 / 63830864 
Detail
31754911
Základná škola Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 
02 / 63825443 
Detail
31754929
Základná škola Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 
02 / 62243854 
Detail
42258031
Súkromná ZŠ Bratislava-Petržalka, Zadunajská 27 
02 / 62250007 
Detail
31754953
Základná škola Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 
02 / 63451333 
Detail
31754961
Základná škola Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532260 
Detail
31771424
Základná škola Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 
02 / 63828826 
Detail
31771475
Základná škola Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 
02 / 62525421 
Detail
31780474
Základná škola Bratislava-Petržalka, Lachova 1 
02 / 62311667 
Detail