31780491
Základná škola Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 
02 / 63810206 
Detail
31780547
Základná škola Bratislava-Petržalka, Dudova 2 
02 / 63820909 
Detail
31780563
Základná škola Bratislava-Petržalka, M.Curie-Sklodowskej 1 
02 / 62315875 
Detail
31780768
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Petržalka, Žehrianska 9 
02 / 63532083 
Detail
31781853
Základná škola Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 
02 / 62525881 
Detail
31781977
Základná škola Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 
02 / 63531173 
Detail
42178941
Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ Bratislava-Petržalka, Gercenova 10 
02 / 63451622 
Detail
710155587
Súkromná bulharská ZŠ Bratislava-Petržalka, Záporožská 8 
02 / 63530002 
Detail
30865638
Súkromná základná škola Bratislava-Petržalka, Kremnická 26 
02 / 63812551 
Detail
710171811
Spojená škola - CZŠ Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532914 
Detail
31780393
Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11 
02 / 63812194 
Detail
30866952
Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2 
02 / 0903382064 
Detail
31746578
Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1 
02 / 62411723 
Detail
31781845
Základná škola s MŠ Bratislava-Rusovce, Vývojová 228 
02 / 62859124 
Detail
36062260
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257 
02 / 45980229 
Detail
710166559
Základná škola Igram, Igram 30 
033 / 6455652 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail