Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
Externí experti VÚDPaP 
 
Detail
IKT multiplikátori vzdelávania 
 
Detail
Interní zamestnanci VÚDPaP 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre psychologickú činnosť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre rodičov 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre výchovno - poradenskú a kariérovo - poradenská oblasť 
 
Detail
Zodpovednosť za obsah pre žiakov 
 
Detail
Zodpovednosť za špeciálnopedagogickú oblasť 
 
Detail
00681385
Projektová centrála 
+421 2 4342 0973 
Detail
Riadiaci výbor Národného projektu VÚDPaP 
 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie