Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
42170915
Základná škola Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 1 
02 / 64780640 
Detail
31753728
Základná škola Bratislava-Nové Mesto, Kalinčiakova 12 
02 / 44637275 
Detail
31781977
Základná škola Bratislava-Petržalka, Budatínska 61 
02 / 63531173 
Detail
31754929
Základná škola Bratislava-Petržalka, Černyševského 8 
02 / 62243854 
Detail
31780547
Základná škola Bratislava-Petržalka, Dudova 2 
02 / 63820909 
Detail
31771475
Základná škola Bratislava-Petržalka, Gessayova 2 
02 / 62525421 
Detail
31780491
Základná škola Bratislava-Petržalka, Holíčska 50 
02 / 63810206 
Detail
31780474
Základná škola Bratislava-Petržalka, Lachova 1 
02 / 62311667 
Detail
31780563
Základná škola Bratislava-Petržalka, M.Curie-Sklodowskej 1 
02 / 62315875 
Detail
31754953
Základná škola Bratislava-Petržalka, Nobelovo námestie 6 
02 / 63451333 
Detail
31781853
Základná škola Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 
02 / 62525881 
Detail
31754911
Základná škola Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 
02 / 63825443 
Detail
31754961
Základná škola Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532260 
Detail
31771424
Základná škola Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 
02 / 63828826 
Detail
31780741
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 
02 / 45246143 
Detail
31748201
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 
02 / 45644714 
Detail
31745041
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Podzáhradná 51 
02 / 45243151 
Detail
31768849
Základná škola Bratislava-Rača, Tbiliská 4 
02 / 44887971 
Detail
31780784
Základná škola Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 
02 / 43630904 
Detail
17337631
Základná škola Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 
02 / 43631774 
Detail
31780792
Základná škola Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 
02 / 55969950 
Detail
31780776
Základná škola Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 
02 / 43631103 
Detail
31780750
Základná škola Bratislava-Ružinov, Mierová 46 
02 / 43292180 
Detail
30810647
Základná škola Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 
02 / 43293165 
Detail
31780822
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 
02 / 43415376 
Detail
31748180
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53413278 
Detail
31780831
Základná škola Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 
02 / 43293722 
Detail
31810926
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 
02 / 54773403 
Detail
31810934
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 
02 / 52498776 
Detail
30791847
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 
02 / 52494093 
Detail
31816029
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jesenského 6 
02 / 54433862 
Detail
36064092
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 
02 / 62802050 
Detail
36071277
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 
02 / 52496964 
Detail
31780717
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 
02 / 45242962 
Detail
30810655
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 
02 / 45247964 
Detail
31780806
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 
02 / 45241167 
Detail
36062260
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257 
02 / 45980229 
Detail
31811540
Základná škola Gajary, Skuteckého 438 
034 / 7797228 
Detail
36071145
Základná škola Ivanka pri Dunaji, Ul. SNP 3 
02 / 45943315 
Detail
31810250
Základná škola Jakubov, Jakubov 276 
034 / 7733234 
Detail
36062243
Základná škola Kráľová pri Senci, Školská 190 
02 / 45901136 
Detail
31811612
Základná škola Láb, Láb 489 
034 / 7790484 
Detail
710055382
Základná škola Limbach, Vinohradnícka 70 
033 / 6477741 
Detail
31773702
Základná škola Lozorno, Staničná 631 
02 / 65968128 
Detail
31811493
Základná škola Malacky, Gen.M.R. Štefánika 7 
034 / 7722281 
Detail
36064181
Základná škola Malacky, Štúrova 142/A 
034 / 7722468 
Detail
31773729
Základná škola Malacky, Záhorácka 95 
034 / 7723862 
Detail
31816681
Základná škola Modra, Komenského 1 
033 / 6472575 
Detail
36062219
Základná škola Modra, Vajanského 93 
033 / 6472582 
Detail
31810462
Základná škola Most pri Bratislave, Športová 470 
02 / 45951114 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie