Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
36071196
Základná škola Nová Dedinka, Hlavná 45 
02 / 45914115 
Detail
36062201
Základná škola Pezinok, Fándlyho 11 
033 / 6412253 
Detail
36062189
Základná škola Pezinok, Holubyho 14 
033 / 6412247 
Detail
36062171
Základná škola Pezinok, Kupeckého 74 
033 / 6403768 
Detail
36062162
Základná škola Pezinok, Na bielenisku 2 
033 / 6404729 
Detail
31810276
Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok 351 
034 / 7793274 
Detail
31810284
Základná škola Rohožník, Rohožník 399 
034 / 6588194 
Detail
710055447
Základná škola Rovinka, Školská 266 
02 / 45985219 
Detail
710041110
Základná škola s VJM Bratislava-Staré Mesto, Dunajská 13 
02 / 52964315 
Detail
36071170
Základná škola s VJM Senec, Nám.A. Molnára 2 
02 / 45923227 
Detail
36071226
Základná škola s VJM Tomášov - Fél, Školská 7 
02 / 45958126 
Detail
36071161
Základná škola Senec, Mlynská 50 
02 / 45924843 
Detail
36071200
Základná škola Senec, Tajovského 1 
02 / 45923281 
Detail
31810292
Základná škola Sološnica, Sološnica 7 
034 / 6584118 
Detail
31773711
Základná škola Stupava, Školská 2 
02 / 65934437 
Detail
35602244
Základná škola Svätý Jur, Kollárova 2 
02 / 44971529 
Detail
31817017
Základná škola Šenkvice, Vinohradská 62 
033 / 6496352 
Detail
36062227
Základná škola Tomášov, Školská 7 
02 / 45958132 
Detail
36071102
Základná škola Veľký Biel, Školská 4 
02 / 45916185 
Detail
710055471
Základná škola Viničné, Hlavná 292/82 
033 / 6476156 
Detail
710055480
Základná škola Vinosady, Školská 49 
033 / 6462250 
Detail
31817068
Základná škola Záhorská Ves, Hlavná 31 
034 / 7780288 
Detail
36063959
Základná škola Zohor, Obchodná 7 
02 / 65961126 
Detail
42263352
ZŠ Jána Pavla II. Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 27 
02 / 43712323 
Detail
17318858
ZŠ Matky Alexie Bratislava-Staré Mesto, Palackého 1 
02 / 54435716 
Detail
42134048
Súkromná ZŠ - Cenada Bratislava-Karlova Ves, Majerníkova 60 
 
Detail
42138027
Súkromná ZŠ - nadané deti Bratislava-Ružinov, Bajkalská 20 
02 / 50204619 
Detail
30866952
Súkromná ZŠ pre intel.nad. Bratislava-Petržalka, Znievska 2 
02 / 0903382064 
Detail
37925539
Súkromná ZŠ s MŠ pre deti s autizmom, Bratislava-Staré Mesto, Jozefská 6 
02 / 54410907 
Detail
30847486
Súkromná ZŠ s MŠ pri Detskej ozdravovni Biela Skala Častá, Biela Skala 1 
033 / 6490233 
Detail
31787088
Škola pre mimoriadne nadané deti Bratislava-Nové Mesto, Teplická 7 
02 / 44253892 
Detail
31780415
Špeciálna základ. škola Stupava, Záhumneská 50/A 
02 / 65934896 
Detail
31780661
Špeciálna základná škola Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
31780571
Špeciálna ZŠ Bratislava-Ružinov, Nevädzová 3 
02 / 43293500 
Detail
31769446
Špeciálna ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Dúbravská cesta 1 
02 / 54773601 
Detail
710163380
Špeciálna ZŠ pri DC Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 
02 / 43338228 
Detail
31780768
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Petržalka, Žehrianska 9 
02 / 63532083 
Detail
31780890
Špeciálna ZŠ s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Karpatská 1 
02 / 52493454 
Detail
710161476
Špeciálne základná škola i. pre zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
31746578
Základná škola i. pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1 
02 / 62411723 
Detail
710175361
Základná škola pre žiakov s autizmom Bratislava-Nové Mesto, Hálkova 54 
02 / 44460507 
Detail
710163371
Základná škola pri DC Bratislava-Ružinov, Slovinská 1 
02 / 43338228 
Detail
710163355
Základná škola pri Diagnostickom centre pre mládež Bratislava-Záhorská Bystr, Trstínska 2 
02 / 65956215 
Detail
710163460
Základná škola pri LVS Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 21 
02 / 54777280 
Detail
31780393
Základná škola pri nem. Bratislava-Petržalka, Antolská 11 
02 / 63812194 
Detail
710163410
Základná škola pri RC Sološnica, Sološnica 1 
034 / 6584188 
Detail
31769152
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Bratislava-Nové Mesto, Limbová 1 
02 / 59371105 
Detail
31746616
Základná škola s MŠ i. so sluchovým postihnutím Bratislava-Staré Mesto, Drotárska cesta 48 
02 / 62801196 
Detail
710151536
ZŠ int. pre nevidiacich Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710173768
ZŠ pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Senec, Dialničná 1 
02 / 45646393 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie