Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
710202261
Spojená skola - ZŠ nar.kom.schop.i Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54775621 
Detail
31746632
Spojená škola - ZŠ i. zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710202334
Spojená škola - Primary Years Program Bratislava-Ružinov, Novohradská 3 
02 / 55576396 
Detail
31780610
Spojená škola - Špeciálna ZŠ a Praktická škola Malacky, Pribinova 16/1 
034 / 7722282 
Detail
31780407
Spojená škola - Špeciálna ZŠ Bratislava-Dúbravka, J.Valašťana-Dolinského 1 
02 / 64534757 
Detail
35629428
Spojená škola - Špeciálna ZŠ Pezinok, Komenského 25 
033 / 6423973 
Detail
42175372
Spojená škola - špeciálna ZŠ Senec, Trnavská 2 
02 / 45923876 
Detail
31750214
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Karlova Ves, Tilgnerova 14 
02 / 65425686 
Detail
710213662
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Bachova 4 
02 / 43427453 
Detail
710177399
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Jelačičova 5 
02 / 55421600 
Detail
710171374
Spojená škola - ZŠ Bratislava-Ružinov, Košická 
02 / 55571122 
Detail
710151528
Spojená škola - ZŠ pre TP Bratislava-Karlova Ves, Mokrohájska cesta 3 
02 / 54771826 
Detail
17319153
Spojená škola - ZŠ sluch.pos.- i. Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54774621 
Detail
710134280
Spojená škola i. - zrak.postih. Bratislava-Karlova Ves, Svrčia 6 
02 / 65420948 
Detail
710160062
Spojená škola i. ŠZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím Bratislava-Nové Mesto, Hrdličkova 17 
02 / 54771203 
Detail
42178941
Spojená škola Svätej Rodiny - ZŠ Bratislava-Petržalka, Gercenova 10 
02 / 63451622 
Detail
42176182
Spojená škola- ZŠ sv.Františka Bratislava-Karlova Ves, Karloveská 32 
02 / 65423686 
Detail
42258120
Spojená škola-ZŠ de La Salle Bratislava-Rača, Detvianska 24 
02 / 44882440 
Detail
30795371
Súkromná spojená škola British International School Bratislava Bratislava-Dúbravka, J.Valašťana-Dolinského 1 
02 / 69307081-2 
Detail
30804663
Súkromná ZŠ s MŠ Bratislava-Lamač, Borinská 23 
02 / 0911542039 
Detail
31748198
Základná škola s MŠ - VJM Bratislava-Podunaj.Biskup, Vetvárska 7 
02 / 45248667 
Detail
31816908
Základná škola s MŠ Báhoň, Ul.1. mája 3 
033 / 6455222 
Detail
31754945
Základná škola s MŠ Bratislava-Jarovce, Trnková 1 
02 / 62860332 
Detail
31785212
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Cádrova 23 
02 / 20275595 
Detail
31780539
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Česká 10 
02 / 44372631 
Detail
31810527
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Jeséniova 54 
02 / 54771635 
Detail
31785204
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Odborárska 2 
02 / 49202611 
Detail
31768873
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Riazanská 75 
02 / 44253122 
Detail
31785221
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Sibírska 39 
02 / 44253786 
Detail
31768989
Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto, Za kasárňou 2 
02 / 44250803 
Detail
31810497
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Hubeného 25 
02 / 44883142 
Detail
31780377
Základná škola s MŠ Bratislava-Rača, Plickova 9 
02 / 44881451 
Detail
31781845
Základná škola s MŠ Bratislava-Rusovce, Vývojová 228 
02 / 62859124 
Detail
31810993
Základná škola s MŠ Bratislava-Staré Mesto, Grösslingová 48 
02 / 52923482 
Detail
30798485
Základná škola s MŠ Bratislava-Vajnory, Osloboditeľská 1 
02 / 43712413 
Detail
36070998
Základná škola s MŠ Bratislava-Záhorská Bystr, Hargašova 5 
02 / 65956115 
Detail
31810543
Základná škola s MŠ Budmerice, Ul.J. Rašu 430 
033 / 6448110 
Detail
36062197
Základná škola s MŠ Častá, Hlavná 293 
033 / 6495211 
Detail
31816916
Základná škola s MŠ Chorvátsky Grob, Školská 4 
02 / 45996410 
Detail
31810268
Základná škola s MŠ Kuchyňa, Kuchyňa 551 
034 / 7785118 
Detail
36063924
Základná škola s MŠ Pezinok, Orešie 3 
033 / 6422249 
Detail
31816860
Základná škola s MŠ Slovenský Grob, Školská 11 
033 / 6478303 
Detail
31816924
Základná škola s MŠ Studienka, Studienka 222 
034 / 7782162 
Detail
36063932
Základná škola s MŠ Veľké Leváre, Melíškova 650 
034 / 7794110 
Detail
31817025
Základná škola s MŠ Vištuk, Vištuk 44 
033 / 6446112 
Detail
36071293
Základná škola s MŠ Vysoká pri Morave, Hlavná 37 
02 / 65967126 
Detail
42126606
Základná škola s MŠ Závod, Sokolská 81 
034 / 7799265 
Detail
31810969
ZŠ s MŠ Milana Hodžu Bratislava-Staré Mesto, Škarniclova 1 
02 / 54411323 
Detail
31826288
Cirkevná základná škola Doľany, 128 
033 / 6499125 
Detail
710171811
Spojená škola - CZŠ Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532914 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie