Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
30849012
Súkromná základná škola Bratislava-Dúbravka, Batkova 2 
02 / 0907219071 
Detail
30865638
Súkromná základná škola Bratislava-Petržalka, Kremnická 26 
02 / 63812551 
Detail
37929542
Súkromná ZŠ FINESA Bratislava-Devínska Nová, P.Horova 16 
02 / 0905474900 
Detail
710055323
Základná škola Dubová, Hlavná 24 
033 / 6429405 
Detail
710055331
Základná škola Hamuliakovo, Hamuliakovo 134 
02 / 45988119 
Detail
710055986
Základná škola Hrubý Šúr, Hlavná 19 
02 / 45903136 
Detail
710145377
Základná škola Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 59 
02 / 45903050 
Detail
710166559
Základná škola Igram, Igram 30 
033 / 6455652 
Detail
710055340
Základná škola Jablonec, Jablonec 59 
033 / 6488156 
Detail
710055358
Základná škola Jablonové, Jablonové 348 
034 / 7787125 
Detail
710055366
Základná škola Kalinkovo, Kalinkovo 194 
02 / 45989191 
Detail
710055374
Základná škola Kostolište, Kostolište 317 
034 / 7734113 
Detail
710057156
Základná škola Malé Leváre, Malé Leváre 10 
034 / 7795130 
Detail
42356831
Základná škola Malinovo, Školská 11 
02 / 45955141 
Detail
710055412
Základná škola Marianka, Nám.4. apríla 16 
02 / 65935233 
Detail
710055420
Základná škola Miloslavov, Alžbetin dvor 81 
02 / 45987042 
Detail
710057199
Základná škola Plavecké Podhradie, Plavecké Podhradie 195 
034 / 6585126 
Detail
710057202
Základná škola Plavecký Mikuláš, Plavecký Mikuláš 297 
034 / 6538380 
Detail
710056109
Základná škola Reca, Hlavná 229 
02 / 45915124 
Detail
31811949
Základná škola s MŠ Čataj, Hlavná 113 
033 / 6450133 
Detail
30866065
Základná škola s MŠ Pernek, Pernek 285 
034 / 7784122 
Detail
710055994
Základná škola s VJM Hrubý Šúr, Hlavná 19 
02 / 45903136 
Detail
710055404
Základná škola s VJM Malinovo, Školská 11 
02 / 45955142 
Detail
710056117
Základná škola s VJM Reca, Hlavná 181 
02 / 45915129 
Detail
710055455
Základná škola Suchohrad, Suchohrad 130 
034 / 7780847 
Detail
710055463
Základná škola Tureň, Tureň 200 
02 / 45918119 
Detail
710057377
Základná škola Záhorie (vojenský obvod), Záhorie(vojenský obvod) 1 
034 / 6514296 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie