Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
30866065
Základná škola s MŠ Pernek, Pernek 285 
034 / 7784122 
Detail
710055994
Základná škola s VJM Hrubý Šúr, Hlavná 19 
02 / 45903136 
Detail
710055404
Základná škola s VJM Malinovo, Školská 11 
02 / 45955142 
Detail
710056117
Základná škola s VJM Reca, Hlavná 181 
02 / 45915129 
Detail
710055455
Základná škola Suchohrad, Suchohrad 130 
034 / 7780847 
Detail
710055463
Základná škola Tureň, Tureň 200 
02 / 45918119 
Detail
710057377
Základná škola Záhorie (vojenský obvod), Záhorie(vojenský obvod) 1 
034 / 6514296 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie