Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
31781853
Základná škola Bratislava-Petržalka, Pankúchova 4 
02 / 62525881 
Detail
31754911
Základná škola Bratislava-Petržalka, Prokofievova 5 
02 / 63825443 
Detail
31754961
Základná škola Bratislava-Petržalka, Tupolevova 20 
02 / 63532260 
Detail
31771424
Základná škola Bratislava-Petržalka, Turnianska 10 
02 / 63828826 
Detail
31780741
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Bieloruská 1 
02 / 45246143 
Detail
31748201
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Biskupická 21 
02 / 45644714 
Detail
31745041
Základná škola Bratislava-Podunaj.Biskup, Podzáhradná 51 
02 / 45243151 
Detail
31768849
Základná škola Bratislava-Rača, Tbiliská 4 
02 / 44887971 
Detail
31780784
Základná škola Bratislava-Ružinov, Borodáčova 2 
02 / 43630904 
Detail
17337631
Základná škola Bratislava-Ružinov, Drieňová 16 
02 / 43631774 
Detail
31780792
Základná škola Bratislava-Ružinov, Kulíškova 8 
02 / 55969950 
Detail
31780776
Základná škola Bratislava-Ružinov, Medzilaborecká 11 
02 / 43631103 
Detail
31780750
Základná škola Bratislava-Ružinov, Mierová 46 
02 / 43292180 
Detail
30810647
Základná škola Bratislava-Ružinov, Nevädzová 2 
02 / 43293165 
Detail
31780822
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ostredková 14 
02 / 43415376 
Detail
31748180
Základná škola Bratislava-Ružinov, Ružová dolina 29 
02 / 53413278 
Detail
31780831
Základná škola Bratislava-Ružinov, Vrútocká 58 
02 / 43293722 
Detail
31810926
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Dubová 1 
02 / 54773403 
Detail
31810934
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Hlboká cesta 4 
02 / 52498776 
Detail
30791847
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jelenia 16 
02 / 52494093 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie