Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Typ: VÚDPaP
Adresa: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava - Rača
E-Mail: vudpap@vudpap.sk
Telefón: +421 2 4342 0973
IČO:
31816029
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Jesenského 6 
02 / 54433862 
Detail
36064092
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Mudroňova 83 
02 / 62802050 
Detail
36071277
Základná škola Bratislava-Staré Mesto, Vazovova 4 
02 / 52496964 
Detail
31780717
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Rajčianska 3 
02 / 45242962 
Detail
30810655
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Železničná 14 
02 / 45247964 
Detail
31780806
Základná škola Bratislava-Vrakuňa, Žitavská 1 
02 / 45241167 
Detail
36062260
Základná škola Dunajská Lužná, Školská 257 
02 / 45980229 
Detail
31811540
Základná škola Gajary, Skuteckého 438 
034 / 7797228 
Detail
36071145
Základná škola Ivanka pri Dunaji, Ul. SNP 3 
02 / 45943315 
Detail
31810250
Základná škola Jakubov, Jakubov 276 
034 / 7733234 
Detail
36062243
Základná škola Kráľová pri Senci, Školská 190 
02 / 45901136 
Detail
31811612
Základná škola Láb, Láb 489 
034 / 7790484 
Detail
710055382
Základná škola Limbach, Vinohradnícka 70 
033 / 6477741 
Detail
31773702
Základná škola Lozorno, Staničná 631 
02 / 65968128 
Detail
31811493
Základná škola Malacky, Gen.M.R. Štefánika 7 
034 / 7722281 
Detail
36064181
Základná škola Malacky, Štúrova 142/A 
034 / 7722468 
Detail
31773729
Základná škola Malacky, Záhorácka 95 
034 / 7723862 
Detail
31816681
Základná škola Modra, Komenského 1 
033 / 6472575 
Detail
36062219
Základná škola Modra, Vajanského 93 
033 / 6472582 
Detail
31810462
Základná škola Most pri Bratislave, Športová 470 
02 / 45951114 
Detail
fotka
PhDr Mária Balážová
Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Janette Motlová
Riaditeľ, Psychológ
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
fotka
Mgr. Matuš Staník
Výchovný poradca
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie