Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
710156227
Základná škola Viničky, Tokajská 191/5 
056 / 6373281, 0905637271 
Detail
710054793
Základná škola Vislava, Vislava 26 
054 / 7422741, 0905587918 
Detail
710062877
Základná škola Víťaz, Víťaz 263 
051 / 7916161 
Detail
710063377
Základná škola Vítkovce, Vítkovce 53 
0903794826 
Detail
710061307
Základná škola Volica, Volica 92 
057 / 7394363 
Detail
710060270
Základná škola Voznica, Voznica 207 
045 / 6820038 
Detail
710064560
Základná škola Vranov nad Topľou, Lomnická ulica 620 
057 / 4422628 
Detail
710062044
Základná škola Vrbnica, Vrbnica 20 
056 / 6493246, 0918477428 
Detail
710061781
Základná škola Vtáčkovce, Vtáčkovce 1 
055 / 6990202 
Detail
710055854
Základná škola Vydrany, Malá 231 
031 / 5519088, 0903455361 
Detail
710062060
Základná škola Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Uhom 314 
056 / 6494395, 0911629197 
Detail
710062320
Základná škola Vysoké Tatry, Vyšné Hágy 29 
052 / 4497717 
Detail
710061790
Základná škola Vyšná Myšľa, Hlavná 113 
055 / 6943804, 6943849 
Detail
710063776
Základná škola Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 117 
054 / 7494141 
Detail
710062052
Základná škola Vyšná Rybnica, Vyšná Rybnica 138 
056 / 6595291 
Detail
710064586
Základná škola Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 1 
057 / 4473127 
Detail
710063784
Základná škola Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 44 
054 / 7592224 
Detail
710063792
Základná škola Vyšný Orlík, Vyšný Orlík 84 
054 / 7525081 
Detail
710062079
Základná škola Záhor, Záhor 148 
056 / 6590315, 0911480548 
Detail
710062893
Základná škola Záhradné, Hlavná 90/46 
051 / 4557721 
Detail
710057660
Základná škola Závada, Závada 2 
038 / 5390327, 0908220982 
Detail
710060149
Základná škola Závada, Závada 54 
047 / 4877151 
Detail
710061315
Základná škola Závadka, Závadka 73 
057 / 7755243 
Detail
710061323
Základná škola Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 44 
057 / 7797007, 7797162 
Detail
710064209
Základná škola Zemplínska Nová Ves, Úpor 6 
056 / 0949367201 
Detail
710062095
Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277 
056 / 6497223 
Detail
710064225
Základná škola Zemplínske Jastrabie, Hlavná 28 
056 / 6794177, 0905701197 
Detail
710059434
Základná škola Zliechov, Zliechov 47 
042 / 4474429 
Detail
710061331
Základná škola Zubné, Zubné 41 
057 / 7798154 
Detail
710062338
Základná škola Žakovce, Žakovce 70 
052 / 4592119 
Detail
710064594
Základná škola Žalobín, Žalobín 36 
057 / 4494160 
Detail
710062907
Základná škola Žehňa, Žehňa 22 
051 / 7798240 
Detail
710060874
Základná škola Železník, Železník 88 
054 / 7365356 
Detail
710060882
Základná škola Želmanovce, Želmanovce 26 
054 / 7322616 
Detail
710159013
Základná škola Žihárec, Žihárec 2 
031 / 7798506 
Detail
710056940
Základná škola Žirany, Žirany 394 
037 / 6318237 
Detail
710058179
Základná škola Žlkovce, Žlkovce 250 
033 / 7434159, 0905774067 
Detail
710059132
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Dražkovce, Dražkovce 59 
043 / 4132003 
Detail
710059159
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Jazernica, Jazernica 84 
043 / 4947239 
Detail
710142642
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Podhradie, 1. mája 7 
043 / 4293465 
Detail
710048858
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Sklené, Sklené 389 
043 / 4955240 
Detail
710059183
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turček, Turček 314 
043 / 4956624 
Detail
710059205
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Turčianske Kľačany, Turčianske Kľačany 326 
043 / 4220151 
Detail
710059230
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Valča, Valča 81 
043 / 4294101 
Detail
710059248
ZŠ len s ročníkmi I. stupňa Žabokreky, Žabokreky 54 
043 / 4388167 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov