Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
042109191
Cirk. spojená škola- ZŠ Spišské Vlachy, Komenského 6 
053/4495551 
Detail
42242533
Cirk. ZS sv. Štefana Alapiskola Dvorníky-Včeláre, Dvorníky 88 
0915/919981 
Detail
17151635
Cirkevná zákl. škola sv. Gorazda Prešov Prešov - Solivar, Solivarská 1415/49 
0904/760307 
Detail
42210429
Cirkevná základná škola Antona Bernoláka Nové Zámky, Andovská ulica č. 4 
035/ 6428 500 
Detail
031942067
Cirkevná základná škola Letanovce, Školská 55 
053/4491223 
Detail
031942032
Cirkevná základná škola Michalovce, Volgogradská 2 
056/643 62 03 
Detail
31897797
Cirkevná základná škola Olováry, Olováry 132 
047/4879121 
Detail
037795988
Cirkevná základná škola Radatice, Radatice 199 
051/748 35 01 
Detail
035538643
Cirkevná základná škola s VJM Vojany, Elektrárenská 50 
056 / 6395225, 0907979670 
Detail
031942202
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa Sabinov, 9. mája 7 
051/4521 639, 0908/975 659 riad.  
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov