Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
31825052
Cirkevná základná škola Topoľčany, Ľ. Fullu 2805/6 
038/ 5327 180 
Detail
30997241
Cirkevná základná škola Topoľčany, Lipová ulica 3868/10 
038/ 5328 898 
Detail
37904299
Cirkevná základná škola Žilina, Gaštanová 53 
041/7247413 
Detail
31825702
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Šurany, Námestie Hrdinov 6 
035/ 6500 950 
Detail
031825231
Cirkevná ZŠ A.Bernoláka Nové Zámky, Andovská 4 
035 / 6428500, 6528500 
Detail
017060125
Cirkevná ZŠ J. Palárika Raková, Raková 705 
041 / 4341569 
Detail
037813421
Cirkevná ZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné, Sihelné 214 
043 / 5524200 
Detail
036147150
Cirkevná ZŠ sv. Gorazda Námestovo, Komenského 495/31 
043 / 5520260, 5581808 
Detail
031825001
Cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM Dunajská Streda, Trhovisko 1 
031 / 5523157 
Detail
036129011
Cirkevná ZŠ sv. Margity Púchov, Námestie slobody 562/1 
042 / 4635267 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov