Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
031942601
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61 
547/428062 
Detail
017151791
CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13 
910472088 
Detail
37955942
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42 
0475631127, 0911 826 269 
Detail
798000073
Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10 
 
Detail
037902385
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17 
905517181 
Detail
710159889
III. Základná škola Holíč, Kollárova 21 
034 / 6683057 
Detail
035542837
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22 
058 / 7885857, 0908970481 
Detail
42335884
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6 
0905/480585 
Detail
710213050
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44 
918496511 
Detail
031825389
Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85 
031 / 5590418 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov