Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
710058101
Základná škola Ratnovce, Ratnovce 63 
033 / 7737114 
Detail
710060777
Základná škola Rešov, Rešov 35 
054 / 4885053 
Detail
710143188
Základná škola Riečka, Riečka 57 
048 / 4197221 
Detail
710059876
Základná škola Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 425 
047 / 5677138, 0907880025 
Detail
710061609
Základná škola roč. 1. - 4. Nová Polhora, Nová Polhora 94 
055 / 6958348 
Detail
710063105
Základná škola Roštár, Roštár 83 
058 / 7931047 
Detail
710063725
Základná škola Rovné, Rovné 52 
054 / 7562219, 0907301466 
Detail
710063733
Základná škola Roztoky, Roztoky 61 
054 / 7592215 
Detail
710064519
Základná škola Rudlov, Rudlov 126 
057 / 0917091781 
Detail
710057300
Základná škola Rudník, Rudník 2 
034 / 6215624 
Detail
710059884
Základná škola Rumince, Rumince 10 
047 / 5594605 
Detail
710062796
Základná škola Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 57 
051 / 7703864 
Detail
710057555
Základná škola Ruskovce, Ruskovce 56 
038 / 7686129, 0911405088 
Detail
710059000
Základná škola Ružiná, Školská 116 
047 / 4396459 
Detail
710058730
Základná škola Ružomberok-Biely Potok, Školská 7/7214 
044 / 4322212 
Detail
042206685
Základná škola s materskou školou Hájske, Hájske 67 
037/7819026 
Detail
37872877
Základná škola s MŠ Kamienka, Kamienka 113 
052/4283521 
Detail
37876121
Základná škola s MŠ Malý Lipník, Malý Lipník 70 
052/4285581 
Detail
37872893
Základná škola s MŠ Mníšek nad Popradom, Mníšek nad Popradom 136 
052/4395126  
Detail
37876155
Základná škola s MŠ Orlov, Orlov 5 
052/3810025 
Detail
710063806
Základná škola s VJM Bačka, Školská 67 
056 / 6282250, 6283700 
Detail
710059574
Základná škola s VJM Barca, Barca 24 
047 / 5697565 
Detail
710201656
Základná škola s VJM Bešeňov-Zsitvabesenyő, Bešeňov 628 
035 / 6487129 
Detail
710056982
Základná škola s VJM Bíňa, Hlavná 59 
036 / 7599111 
Detail
710058861
Základná škola s VJM Biskupice - Fülekpüspöki, Gagarinova 4 
047 / 4512666 
Detail
710055501
Základná škola s VJM Blatná na Ostrove, Blatná na Ostrove 203 
031 / 5598195 
Detail
710059582
Základná škola s VJM Blhovce, Blhovce 260 
047 / 5685123 
Detail
710055510
Základná škola s VJM Boheľov, Boheľov 20 
031 / 5590287 
Detail
710063849
Základná škola s VJM Boťany, Hlavná 141 
056 / 6350444, 0915916122 
Detail
710138299
Základná škola s VJM Bretka, Bretka - Beretke 56 
047 / 0908963805 
Detail
710130353
Základná škola s VJM Bulhary, Bulhary - Bolgárom 12 
0908521407 
Detail
710059590
Základná škola s VJM Cakov, Cakov 21 
047 / 5593202 
Detail
710058810
Základná škola s VJM Čakanovce, Čakanovce 28 
047 / 4491120, 0907610114 
Detail
710056206
Základná škola s VJM Čalovec, Hlavná 73 
035 / 7790127 
Detail
710063873
Základná škola s VJM Čičarovce, Čičarovce 109 
056 / 6383170, 6383171 
Detail
710055870
Základná škola s VJM Čierna Voda, Čierna Voda 22 
031 / 7848326 
Detail
710125106
Základná škola s VJM Čierna, Hlavná 1 
056 / 6282907, 0904831201 
Detail
710055889
Základná škola s VJM Čierny Brod, Hlavná 148 
031 / 7848255, 0904571885 
Detail
710059639
Základná škola s VJM Číž - Csíz, Číž - Csíz 145 
047 / 5591157 
Detail
710062958
Základná škola s VJM Čoltovo, Čoltovo 77 
058 / 7927200 
Detail
710055900
Základná škola s VJM Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 223 
031 / 7702924 
Detail
710055528
Základná škola s VJM Dobrohošť, Hlavná 98 
031 / 5548172 
Detail
710055927
Základná škola s VJM Dolné Saliby, Dolné Saliby 122 
031 / 7853225 
Detail
710056435
Základná škola s VJM Dolné Semerovce, Dolné Semerovce 154 
036 / 7491033 
Detail
710055544
Základná škola s VJM Dolný Bar, Hlavná 27 
031 / 5513272 
Detail
710059647
Základná škola s VJM Držkovce, Držkovce 21 
047 / 5597777, 0908918055 
Detail
710063008
Základná škola s VJM Gemerská Hôrka, Gemerská Hôrka 268 
058 / 7921274 
Detail
710059973
Základná škola s VJM Gemerské Michalovce, Gemerské Michalovce 3 
047 / 5595232, 0910967851 
Detail
710059701
Základná škola s VJM Gortva, Gortva 135 
047 / 5698109 
Detail
710055781
Základná škola s VJM Horné Mýto, Školská ulica 5 
031 / 5581322 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov