Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
710056460
Základná škola s VJM Hronovce - Lekér, Poštová 9 
036 / 7796008 
Detail
710055609
Základná škola s VJM Hubice, Hubice 37 
031 / 5693387 
Detail
710059604
Základná škola s VJM Chanava, Chanava 30 
047 / 5594270, 0908528685 
Detail
710055625
Základná škola s VJM Jurová, Jurová 134 
031 / 5597257 
Detail
710056001
Základná škola s VJM Kajal, Hlavná 33 
0915702676 
Detail
710059779
Základná škola s VJM Kaloša - Kálosa, Kaloša 50 
0915112995, 0911396070 
Detail
710063946
Základná škola s VJM Kapušianske Kľačany, Hlavná 36 
056 / 6382740 
Detail
710056273
Základná škola s VJM Klížska Nemá, Pokroková 216 
035 / 7795922 
Detail
710056028
Základná škola s VJM Košúty, Košúty 27 
031 / 7849119 
Detail
710059809
Základná škola s VJM Kráľ, Kráľ 266 
047 / 5594103 
Detail
710056060
Základná škola s VJM Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 72 
031 / 7713138, 0903219432 
Detail
710063059
Základná škola s VJM Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorská Dlhá Lúka 2 
058 / 7327333 
Detail
710063962
Základná škola s VJM Krišovská Liesková, Krížany 36 
056 / 6388025 OÚ, 0907089077 
Detail
710063970
Základná škola s VJM Ladmovce-Ladmóc, Kostolná 112/15 
056 / 6376136 
Detail
710055676
Základná škola s VJM Lúč na Ostrove, Hlavná 126 
031 / 5545203 
Detail
710055552
Základná škola s VJM Mad, Hlavná 23 
031 / 5513253 
Detail
710055560
Základná škola s VJM Malé Dvorníky, Malé Dvorníky 277 
031 / 5522409 
Detail
710064012
Základná škola s VJM Malý Horeš, Szenczi Molnár Albert 11 
056 / 6397325 
Detail
710148600
Základná škola s VJM Maťovské Vojkovce, Maťovce 53 
056 / 6389081 MŠ, 0918536685 
Detail
710091917
Základná škola s VJM Medveďov, Hlavná 203 
031 / 5541398 
Detail
710055706
Základná škola s VJM Mierovo, Mierovo 22 
031 / 5693492 
Detail
710055692
Základná škola s VJM Michal na Ostrove, Železničná 98 
031 / 5543217 
Detail
710094319
Základná škola s VJM Nána, Školská 39 
036 / 7597177, 0911785324 
Detail
710055773
Základná škola s VJM Ňárad, Hlavná 118 
031 / 5549121 
Detail
710059825
Základná škola s VJM Neporadza, Neporadza 12 
047 / 5594146, 0910427550 
Detail
710061587
Základná škola s VJM Nižný Lánec - Alsólánc, Nižný Lánec 54 
055 / 4898131 
Detail
710094265
Základná škola s VJM Nová Vieska, Nová Vieska 31 
036 / 7593164 
Detail
710064020
Základná škola s VJM Oborín, Oborín 52 
056 / 6399144, 0905718935 
Detail
710055714
Základná škola s VJM Ohrady, Ohrady 20 
031 / 5585122 
Detail
710055730
Základná škola s VJM Padáň, Padáň 289 
031 / 5589159 
Detail
710143591
Základná škola s VJM Pastovce, Pastovce 51 
036 / 7784154 
Detail
710061641
Základná škola s VJM Peder - Péder, Peder 119 
055 / 4602048 
Detail
710055579
Základná škola s VJM Potônske Lúky, Potônske Lúky 41 
031 / 5587181, 0908781631 
Detail
037864068
Základná škola s VJM Pozba, Hlavná 1 
035 / 6515153, 0904948896 
Detail
710059841
Základná škola s VJM Radnovce, Radnovce 63 
047 / 5592204 
Detail
710056354
Základná škola s VJM Radvaň nad Dunajom, Radvaň nad Dunajom 248 
035 / 7787442, 0908164657 
Detail
710059868
Základná škola s VJM Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 84 
047 / 5677136, 0911228332 
Detail
710057059
Základná škola s VJM Rúbaň - Fűr, Rúbaň 28 
035 / 6499103 
Detail
710063121
Základná škola s VJM Silica - Szilice, Silica - Szilice 44 
058 / 7901104 
Detail
710135726
Základná škola s VJM Slatina - Szalatnya, Slatina 24 
036 / 0905258721 
Detail
710059949
Základná škola s VJM Sútor - Szútor, Sútor - Szútor 52 
047 / 5698028 ou, 0911161152 
Detail
710064047
Základná škola s VJM Svätuše, Školská 220 
056 / 6286050, 0905976338 
Detail
710056575
Základná škola s VJM Šalov, Šalov 58 
036 / 7791122 
Detail
710056605
Základná škola s VJM Šarovce, Šarovce 424 
036 / 7792064 
Detail
710059019
Základná škola s VJM Šávoľ - Sávoly, Šávoľ - Sávoly 51 
047 / 4380103 
Detail
710059027
Základná škola s VJM Šíd, Šíd 241 
047 / 4389248, 0908532719 
Detail
710059914
Základná škola s VJM Šimonovce, Šimonovce 167 
047 / 5666115 
Detail
710059922
Základná škola s VJM Širkovce, Hlavná 27 
047 / 5698198 
Detail
710059930
Základná škola s VJM Štrkovec, Štrkovec 63 
047 / 5594121 
Detail
710056370
Základná škola s VJM Tôň, Školská 31 
035 / 7796506, 0905725667 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov