Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
037840665
Základná škola Šaštín - Stráže, Hviezdoslavova 1462 
034 / 6592366 
Detail
710061722
Základná škola Šemša, Šemša 142 
055 / 6970126, 0918473810 
Detail
710060815
Základná škola Šiba, Šiba 116 
054 / 4791711, 4724006 
Detail
710060084
Základná škola Širákov, Širákov 1 
047 / 4884110, 09084341 
Detail
710056362
Základná škola Šrobárová, Školská 2 
035 / 7798540 
Detail
710058152
Základná škola Štefana Moysesa Veselé, Veselé 92 
033 / 7796112 
Detail
710058160
Základná škola Šterusy, Šterusy 114 
033 / 7780025 
Detail
710061765
Základná škola Štós, Štós 35 
055 / 4667117 
Detail
710055765
Základná škola Štvrtok na Ostrove, Školský rad 416/27 
031 / 5693619 
Detail
710158998
Základná škola Šurianky, Šurianky 55 
037 / 7896000 
Detail
710059035
Základná škola Šurice, Šurice 15 
0910797154 
Detail
710146736
Základná škola Ťapešovo, Ťapešovo 117 
043 / 5525253 
Detail
710140495
Základná škola Tarnov, Tarnov 13 
054 / 4795282, 0918693163 
Detail
710057563
Základná škola Tesáre, Tesáre 129 
038 / 5378122, 5378235 
Detail
710059043
Základná škola Tomášovce, Školská 30 
047 / 4371456 
Detail
710056141
Základná škola Topoľnica, Hlavná 2 
031 / 7811254 
Detail
710058136
Základná škola Trebatice, Hlavná ulica 239/87 
033 / 7798275 
Detail
710059051
Základná škola Trebeľovce, Trebeľovce 21 
047 / 4398736 
Detail
710156545
Základná škola Trenč, Trenč 98 
047 / 0905794867, 0905794867 
Detail
710057822
Základná škola Trenčianske Bohuslavice, Trenč. Bohuslavice 255 
032 / 7782236 
Detail
710057830
Základná škola Trenčín, Potočná 86 
032 / 7433238, 0902911169 
Detail
710160186
Základná škola Tročany, Tročany 63 
054 / 0905230178, 0907949507 
Detail
710059060
Základná škola Tuhár, Tuhár 55 
047 / 4377635 
Detail
710059418
Základná škola Tuchyňa, Tuchyňa 105 
042 / 4492604, 0905442313 
Detail
710059566
Základná škola Tužina, Tužina 327 
046 / 5444104 
Detail
710062273
Základná škola Tvarožná, Tvarožná 104 
052 / 4681202 
Detail
710057610
Základná škola Tvrdomestice, Tvrdomestice 227 
038 / 5389124 
Detail
710062826
Základná škola Uzovce, Uzovce 160 
051 / 4522628 
Detail
710062834
Základná škola Uzovské Pekľany, Uzovské Pekľany 67 
051 / 4594398, 0911444236 
Detail
710062842
Základná škola Uzovský Šalgov, Uzovský Šalgov 20 
051 / 4523493 
Detail
710057849
Základná škola Vaďovce, Vaďovce 93 
032 / 7790239, 0908034644 
Detail
710056150
Základná škola Váhovce, Hlavná 428 
031 / 7898374 
Detail
710062850
Základná škola Varhaňovce, Varhaňovce 62 
051 / 7781159 
Detail
710064551
Základná škola Vechec, Školská 424 
057 / 4490233 
Detail
710064128
Základná škola Veľaty, Športová 259 
056 / 6700530, 6700604 
Detail
710056923
Základná škola Velčice, Velčice 86 
037 / 6307221 
Detail
710127784
Základná škola Veľká Franková, Veľká Franková 56 
052 / 4892654 
Detail
710056168
Základná škola Veľká Mača, Hlavná 888 
031 / 7858417 
Detail
710059086
Základná škola Veľká nad Ipľom, Veľká nad Ipľom 231 
047 / 4374118, 0908421059 
Detail
710055811
Základná škola Veľká Paka, Veľká Paka 253 
031 / 5586741, 911969405 
Detail
710059108
Základná škola Veľké Dravce, Školská 220 
047 / 4373115 
Detail
710056630
Základná škola Veľké Kozmálovce, Veľké Kozmálovce 56 
036 / 6342135 
Detail
710058071
Základná škola Veľké Orvište, Školská 44 
033 / 7624306 
Detail
710064136
Základná škola Veľké Ozorovce, Hlavná 42 
056 / 6789040 
Detail
710062036
Základná škola Veľké Revištia, Veľké Revištia 24 
056 / 6597206, 0907938321 
Detail
710156677
Základná škola Veľké Zlievce, Krtíšska 87 
047 / 4892492 
Detail
710063768
Základná škola Veľkrop, Veľkrop 58 
054 / 7493407, 7495158 
Detail
710064152
Základná škola Veľký Horeš, Úzka 221/7 
056 / 6397224, 6397217 
Detail
710057652
Základná škola Veľký Klíž, Veľký Klíž 106 
038 / 5429249, 0907044188 
Detail
710062281
Základná škola Vernár, Vernár 102 
052 / 7797123 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov