Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov

Typ: Projektové centrum
Adresa: Pri Podlužianke 6, 934 03 Levice
WWW:
E-Mail: pclevice@vudpap-projekt.sk
Telefón:
Nadriadená organizácia
Projektová centrála
IČO:
37910493
Cirkevná ZŠ sv. Matúša Švošov, Švošov 71 
044/4391146 
Detail
31825621
Cirkevná ZŠ sv. Pavla Nová Dedina, Nová Dedina 97 
036/6389131, 0905 889 802 
Detail
710178220
CZŠ Marianum Komárno, Biskupa Királyho 30 
035/7730397 
Detail
031825281
CZŠ P. Palástyho Plášťovce, Plášťovce 5 
036/7494133 
Detail
37813056
CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, Romualda Zaymusa 3 
041/ 5623 625, 903 591 593 
Detail
034003304
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď, Komenského 3064/41 
317895745 
Detail
037894323
CZŠ sv. J. Bosca Lučenec, T. G. Masaryka 9 
047/4333787 
Detail
42218497
CZŠ sv. J. M. Vianneyho Rajec, Nám. A. Škrábika č. 5 
041/ 5422 619 
Detail
031942806
CZŠ sv. Juraja Svidník, Soviet. hrdinov 819/111 
054/7881723, 0911 070021  
Detail
017151503
CZŠ sv. Michala Kendice, Kendice 424 
051/7797126 
Detail
031942601
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61 
547/428062 
Detail
017151791
CZŠ sv.Košic. mučeníkov Ždaňa, Jarmočná 96/13 
910472088 
Detail
37955942
Evanj. ZŠ Rimavská Sobota, Daxnerova 42 
0475631127, 0911 826 269 
Detail
798000073
Evanjelická základná škola Košice-Dargovských hrdino, Exnárova 10 
 
Detail
037902385
Evanjelická základná škola Martin, M.R.Štefánika 17 
905517181 
Detail
710159889
III. Základná škola Holíč, Kollárova 21 
034 / 6683057 
Detail
035542837
Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého Rožňava, Kósu - Schoppera 22 
058 / 7885857, 0908970481 
Detail
42335884
Piaristická ZŠ sv. Jozefa Kalazanského Nitra, Piaristická 6 
0905/480585 
Detail
710213050
PSŠ.F.Hanáka Piar.ZŠ Prievidza, A. Hlinku 44 
918496511 
Detail
031825389
Reformovaná základná cirkevná škola s VJM Dolný Štál, Hlavná 85 
031 / 5590418 
Detail
fotka
Štefánia Biela
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská
Manažér, Člen expertného tímu, Výchovný poradca
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Jana Virágová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
JUDr. Zuzana Salajová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
fotka
Ing. Katarína Roháčová
Administratíva
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov