Základná škola Bánovce nad Bebravou, Školská 1123/29

Typ: Základná škola
Adresa: Školská 1123/29, 95701 Bánovce nad Bebravou
WWW:
E-Mail: zs3.bn@pbi.sk 
Telefón: 387603922
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 031202659
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
PaedDr. Milena Jaňáková
Výchovný poradca
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Školská 1123/29
fotka
Mgr. Renata Gieciová
Riaditeľ
Základná škola Bánovce nad Bebravou, Školská 1123/29