Špec. základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573

Typ: Špeciálna základná škola
Adresa: Štúrova 573, 90841 Šaštín-Stráže
WWW:
E-Mail: szssastin@stonline.sk
Telefón: 034/65 92 322
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 35630108
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Alica Kovaničová
Výchovný poradca
Špec. základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573
fotka
Mgr. Rudolf Ovečka
Riaditeľ
Špec. základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova 573