Základná škola Šišov, Šišov 74

Typ: Základná škola
Adresa: Šišov 74, 95638 Šišov
WWW:
E-Mail: zssisov@gmail.com
Telefón: 387696129
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Bánovce nad Bebravou
IČO: 036128503
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Viera Božiková
Výchovný poradca
Základná škola Šišov, Šišov 74
fotka
Mgr. Eva Kubíčková
Riaditeľ
Základná škola Šišov, Šišov 74