Základná škola s MŠ Štefanov, Štefanov 329

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Štefanov 329, 90645 Štefanov
WWW:
E-Mail: zsms.stefanov@gmail.com
Telefón: 346537137
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Senica
IČO: 037837001
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Ing. Anna Poláková
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Štefanov, Štefanov 329
fotka
Mgr. Zuzana Burdová
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Štefanov, Štefanov 329