Základná škola s MŠ Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 128

Typ: Základná škola s materskou školou
Adresa: Štiavnické Bane 128, 96981 Štiavnické Bane
WWW:
E-Mail: pavel.michal@hotmail.com
Telefón: 0905 258847
Príslušnosť k projektovému centru
Projektové centrum pre činnosť výchovných poradcov
Príslušnosť k centru
CPPPaP Banská Štiavnica
IČO: 037831127
nenašli sa žiadne záznamy
fotka
Mgr. Pavel Michal
Riaditeľ
Základná škola s MŠ Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 128
fotka
PaedDr. Ľubomír Červenka
Výchovný poradca
Základná škola s MŠ Štiavnické Bane, Štiavnické Bane 128